SIST EN 13936:2014

Oznaka standarda: SIST EN 13936:2014
Koda projekta: 00137039
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Workplace exposure - Procedures for measuring a chemical agent present as a mixture of airborne particles and vapour - Requirements and test methods
Naslov (slovenski): Izpostavljenost na delovnem mestu - Postopki merjenja kemičnih agensov, prisotnih kot zmesi lebdečih delcev in par - Zahteve in preskusne metode
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 13936:2014 angleški jezik Active SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: KAZ - Kakovost zraka
ICS: 13.040.30
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Jul-2014
Refer. št. objave: Sporocila 2014-07
Referenčna oznaka: EN 13936:2014
Področje projekta (angleško): EN 13936 specifies performance requirements and test methods for the evaluation of procedures for measuring a chemical agent present as a mixture of airborne particles and vapour in workplace air. This European Standard establishes general principles to enable developers and users of mixed-phase samplers and methods to adopt a consistent approach to method validation and provides a framework for the assessment of method performance in accordance with EN 482. Annex A of this European Standard gives guidance on possible approaches to sample mixtures of airborne particles and vapour and Annex B gives information about their physical behaviour. This European Standard is not applicable to methods that differentiate between the sampled airborne particles and vapour. This European Standard is not applicable to a chemical agent present in different chemical and physical forms (for example, mercury in the form of Hg (0) and Hg (II)).
Področje projekta (slovensko): EN 13936 določa zahteve glede zmogljivosti in preskusne metode za ocenjevanje postopkov merjenja kemičnih agensov, prisotnih kot zmesi lebdečih delcev in hlapov v zraku na delovnem mestu. Ta evropski standard uvaja splošna načela, na podlagi katerih bodo lahko razvijalci in uporabniki raznofaznih vzorčnikov in metod lahko skladno pristopali k potrjevanju metod ter zagotavlja okvir za ocenjevanje zmogljivosti metod v skladu s standardom EN 482. Dodatek A tega evropskega standarda podaja nasvete glede morebitnih pristopov k vzorčnim zmesem lebdečih delcev in hlapov ter Dodatek B zagotavlja informacije glede njihovega fizičnega obnašanja. Ta evropski standard se ne uporablja za metode, ki razlikujejo med vzorčnimi lebdečimi delci in hlapi. Ta evropski standard se ne uporablja za kemične agense, prisotne v drugačnih kemičnih in fizičnih oblikah (na primer živo srebro v obliki Hg (0) in Hg (II)).
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Revidiran oSIST prEN ISO 23861:2021 - Zrak na delovnem mestu - Kemični agensi, prisotni kot zmesi lebdečih delcev in par - Zahteve za vrednotenje merilnih postopkov z vzorčevalniki (ISO/DIS 23861:2021) 01-Oct-2021


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi