SIST EN ISO 13855:2010

Oznaka standarda: SIST EN ISO 13855:2010
Koda projekta: 00114088
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Safety of machinery - Positioning of safeguards with respect to the approach speeds of parts of the human body (ISO 13855:2010)
Naslov (slovenski): Varnost strojev - Postavitev varovalne opreme glede na hitrost približevanja delov človeškega telesa (ISO 13855:2010)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN ISO 13855:2010 angleški jezik Active SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: VSN - Varnost strojev in naprav
ICS: 13.110 13.180
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Sep-2010
Refer. št. objave: Sporočila 2010-09
Referenčna oznaka: EN ISO 13855:2010
Področje projekta (angleško): This International Standard establishes the positioning of safeguards with respect to the approach speeds of parts of the human body. It specifies parameters based on values for approach speeds of parts of the human body and provides a methodology to determine the minimum distances to a hazard zone from the detection zone or from actuating devices of safeguards. The values for approach speeds (walking speed and upper limb movement) in this International Standard are time tested and proven in practical experience. This International Standard gives guidance for typical approaches. Other types of approach, for example running, jumping or falling, are not considered in this International Standard. Safeguards considered in this International Standard include: a) electro-sensitive protective equipment [see IEC 61496 (all parts)], including: - light curtains and light grids (AOPDs); - laser scanners (AOPDDRs) and two-dimensional vision systems; b) pressure-sensitive protective equipment (see ISO 13856-1, ISO 13856-2 and ISO 13856-3), especially pressure-sensitive mats; c) two-hand control devices (see ISO 13851); d) interlocking guards without guard locking (see ISO 14119). This International Standard specifies minimum distances from the detection zone, plane, line, point or interlocking guard access point to the hazard zone for hazards caused by the machine (e.g. crushing, shearing, drawing-in). Protection against the risks from hazards arising from the ejection of solid or fluid materials, emissions, radiation and electricity are not covered by this International Standard. The International Standard is not applicable to safeguards (e.g. pendant two-hand control devices) that can be moved, without using tools, nearer to the hazard zone than the calculated minimum distance. The minimum distances derived from this International Standard are not applicable to safeguards used to detect the presence of persons within an area already protected by a guard or electro-sensitive protective equipment.
Področje projekta (slovensko): Ta mednarodni standard vzpostavlja postavitev varovalne opreme glede na hitrost približevanja delov človeškega telesa. Določa parametre, osnovane na vrednostih hitrosti približevanja delov človeškega telesa. Ta mednarodni standard zagotavlja metodologijo za določevanje minimalne razdalje do nevarnega območja iz območja detekcije ali od naprav za aktiviranje varovalne opreme. Vrednosti za hitrosti približevanja (hitrost hoje in gibanje zgornjih okončin) v tem mednarodnem standardu so časovno preskušene in dokazane s praktičnimi izkušnjami. Ta mednarodni standard podaja vodila za tipične pristope. Ostale vrste pristopov, na primer tek, skakanje ali padanje, se ne obravnavajo v tem mednarodnem standardu. Varovalne opreme v tem mednarodnem standardu vključujejo: a) elektro-občutljivo zaščitno opremo [glej IEC 61496 (vsi deli)], vključno s/Z: - svetlobnimi zavesami in svetlobnimi mrežami (AOPD); - laserskimi optičnimi bralniki (AOPDDR) in dvodimenzionalnim slikovnim sistemom; b) zaščitno opremo, občutljivo na pritisk (glej ISO 13856-1, ISO 13856-2 in ISO 13856-3), še posebej pragove, občutljive na pritisk; c) dvoročne nadzorne naprave (glej ISO 13851); d) zaporna varovala brez zapore varovala (glej ISO 14119). Ta mednarodni standard določa minimalne razdalje iz območja detekcije, navadno, linijsko, točkovno ali zaporno varovalno dostopno točko do nevarnega območja, za nevarnosti, ki jih povzroči stroj (npr. zdrobitev, rezanje, potegnitve v stroj). Zaščita pred tveganji zaradi nevarnosti, ki lahko nastanejo zaradi izmeta trdnih ali tekočih materialov, emisij, sevanja, in elektrike, ni zajeta v tem mednarodnem standardu. Ta mednarodni standard ne velja za varovalno opremo (npr. viseče dvoročne nadzorne naprave), ki se lahko premikajo brez uporabe orodij, bližje območju nevarnosti kot je preračunana minimalna razdalja. Minimalne razdalje, izpeljane iz tega mednarodnega standarda, ne veljajo za varovalno opremo, uporabljeno za detekcijo prisotnosti oseb znotraj območja, že zaščitenega z varovalom ali elektro-občutljivo zaščitno opremo.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Revidiran oSIST prEN ISO 13855:2022 - Varnost strojev - Postavitev varovalne opreme glede na hitrost približevanja človeškega telesa (ISO/DIS 13855:2022) 04-Feb-2020
Nadomešča SIST EN 999:2000+A1:2008 - Varnost strojev - Postavitev varovalne opreme glede na hitrost približevanja delov človeškega telesa 08-Jun-2022
Nadomešča SIST EN 999:2000+A1:2008 - Varnost strojev - Postavitev varovalne opreme glede na hitrost približevanja delov človeškega telesa 01-Sep-2010


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi