SIST EN ISO 3741:2010

Oznaka standarda: SIST EN ISO 3741:2010
Koda projekta: 00211116
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Acoustics - Determination of sound power levels and sound energy levels of noise sources using sound pressure - Precision methods for reverberation test rooms (ISO 3741:2010)
Naslov (slovenski): Akustika - Določanje ravni zvočnih moči in ravni zvočne energije virov hrupa z zvočnim tlakom - Precizijska metoda za odmevnice (ISO 3741:2010)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN ISO 3741:2010 angleški jezik Active SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: AKU - Akustika
ICS: 17.140.01
Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2010
Refer. št. objave: Sporočila 2010-12
Referenčna oznaka: EN ISO 3741:2010
Področje projekta (angleško): This International Standard specifies methods for determining the sound power level or sound energy level of a noise source from sound pressure levels measured in a reverberation test room. The sound power level (or, in the case of noise bursts or transient noise emission, the sound energy level) produced by the noise source, in frequency bands of width one-third-octave, is calculated using those measurements, including corrections to allow for any differences between the meteorological conditions at the time and place of the test and those corresponding to a reference characteristic impedance. Measurement and calculation procedures are given for both a direct method and a comparison method of determining the sound power level and the sound energy level. In general, the frequency range of interest includes the one-third-octave bands with mid-band frequencies from 100 Hz to 10 000 Hz. Guidelines for the application of the specified methods over an extended frequency range in respect to lower frequencies are given in Annex E. This International Standard is not applicable to frequency ranges above the 10 000 Hz one-third-octave band.
Področje projekta (slovensko): Ta mednarodni standard določa metode za določevanje ravni zvočnih moči ali ravni zvočne energije virov hrupa iz ravni zvočnega tlaka, merjenimi v odmevnicah. Raven zvočne moči (ali v primeru prodorov hrupa ali prehodnih emisij hrupa raven zvočne energije), ki jo proizvede vir hrupa v frekvenčnih pasovih širine ene tretjine oktave se izračuna z uporabo teh merjenj, vključno s korekcijami, ki dopuščajo kakršne koli razlike med meteorološkimi pogoji v času in na kraju preskusa in tiste, ki ustrezajo referenčni karakteristični impedanci. Postopki merjenja in izračuna so podani tako za neposredno metodo kot za primerjalno metodo določevanja ravno zvočne moči in ravni zvočne energije. Na splošno frekvenčni razpon, ki nas zanima, vključuje pasove ene tretjine oktave s srednjimi frekvencami od 100 Hz do 10000 Hz. Smernice za uporabo opredeljenih metod pri razširjenemu frekvenčnemu razponu pri nižjih frekvencah so podane v Dodatku E. Ta mednarodni standard ne velja za frekvenčne razpone nad 10000 HZ pasu ene tretjine oktave.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN ISO 3741:2009 - Akustika - Ugotavljanje ravni zvočnih moči virov hrupa z zvočnim tlakom - Precizijska metoda za odmevnice (ISO 3741:1999, vkjlučno s popravkom Cor 1:2001) 01-dec-2010


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi