SIST EN 498:2012

Oznaka standarda: SIST EN 498:2012
Koda projekta: 00181054
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Specification for dedicated liquefied petroleum gas appliances - Barbecues for outdoor use contact grills included
Naslov (slovenski): Specifikacija za plinske aparate na utekočinjeni naftni plin - Žari za uporabo na prostem, vključno z žari s ploščo
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 498:2012 angleški jezik Active SIST-K: 92.40 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: PLN - Plinske naprave za dom
ICS: 97.040.20
Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2012
Refer. št. objave: Sporočila 2012-09
Področje projekta (angleško): This European Standard specifies the constructional and performance characteristics, safety specifications, relevant test methods and marking of barbecues burning liquefied petroleum gas, referred to in the body of the text as "appliances". This European Standard covers barbecues as defined in 3.6 and contact grills as defined in 3.8, used outdoors and operating with the gases indicated in 4.1 according to the categories indicated in 4.2. They are fitted with at least one cooking device. This European Standard applies to these appliances and their functional sections whether or not the latter are independent or incorporated into an assembly. This European Standard also applies to appliances designed to be built-in. This European Standard only applies to type testing. Appliances supplied with third family gas at pressures greater those defined in 4.2 are outside the field of application of this European Standard. During the consideration of this text, it was apparent that the concept of thermal efficiency with regard to appliances such as barbecues was not appropriate. This is because: during cooking, there is an additional transfer of heat due to the meat juices falling onto the refractories; there is no relation between the item to be cooked and the useful area; the barbecue is an outdoor appliance in which the action of the wind is important in relation to efficiency. In consequence there is no specific requirement covering thermal efficiency for this type of appliance. This European Standard does not state all applicable requirements for integral equipments of other nature (for example burners covered by EN 484).
Področje projekta (slovensko): Ta evropski standard določa značilnosti izvedbe in delovanja, varnostne specifikacije, ustrezne preskusne metode in označevanje žarov na utekočinjen naftni plin, ki se v besedilu imenujejo »aparati«. Ta evropski standard zajema žare iz točke 3.6, žare s ploščo iz točke 3.8 za uporabo na prostem, ki delujejo na pline iz točke 4.1 v skladu s kategorijami iz točke 4.2. Nameščeno imajo najmanj eno kuhalno napravo. Ta evropski standard se uporablja za te aparate in njihove funkcionalne dele, ne glede na to, ali so ti deli samostojni ali vgrajeni v sestav. Ta evropski standard se uporablja tudi za aparate, ki so namenjeni vgradnji. Ta evropski standard se uporablja le za tipsko preskušanje. Aparati na plin tretje družine pri tlaku, ki presega tlak iz točke 4.2, so zunaj področja uporabe tega evropskega standarda. Med pripravljanjem tega besedila je bilo očitno, da koncept toplotne učinkovitosti pri aparatih, kot so žari, ni primeren. Razlogi za to so: med pečenjem pride do dodatnega prenosa toplote, ker mesni sokovi padajo na ognjevzdržen material; med hrano, ki se peče, in koristno površino ni povezave; žar je zunanji aparat, pri katerem ima delovanje vetra pomemben vpliv na učinkovitost. Posledično ni posebnih zahtev v zvezi s toplotno učinkovitostjo za to vrsto aparata. V tem evropskem standardu niso navedene vse veljavne zahteve za sestavno opremo druge narave (na primer gorilniki, zajeti v standardu EN 484).
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN 498:1997/AC:2002 - Specifikacija za plinske aparate na utekočinjeni naftni plin - Žar za zunanjo uporabo - Popravek AC 01-sep-2012
Nadomešča SIST EN 498:1997 - Specifikacija za plinske aparate na utekočinjen naftni plin - Žar za zunanjo uporabo 01-sep-2012


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi