SIST EN 60670-1:2006

Oznaka standarda: SIST EN 60670-1:2006
Koda projekta: 15355
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Boxes and enclosures for electrical accessories for household and similar fixed electrical installations -- Part 1: General requirements
Naslov (slovenski): Škatle in ohišja za električno opremo za gospodinjstvo in podobne nepremične električne inštalacije – 1. del: Splošne zahteve (IEC 60670-1:2002 + popravek 2003, spremenjen) (vsebuje popravek AC:2017 in popravek AC:2010)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 60670-1:2006 angleški jezik Active SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: EPR - Električni pribor
ICS: 29.120.99
Status: V prevajanju
Objavljen: 01-jan-2006
Refer. št. objave: Sporocila 2006-01-01
Referenčna oznaka: EN 60670-1:2005
Področje projekta (angleško): This part of IEC 60670 applies to boxes, enclosures and parts of enclosures (hereafter called “boxes” and “enclosures”) for electrical accessories with a rated voltage not exceeding 1 000 V a.c. and 1 500 V d.c. intended for household or similar fixed electrical installations, either indoors or outdoors. NOTE Requirements for particular types of boxes and enclosures are given in the relevant parts 2 of IEC 60670. Boxes and enclosures complying with this standard are suitable for use at ambient temperature not normally exceeding 25 °C but occasionally reaching 35 °C. This International Standard is intended to apply to boxes and enclosures for electrical accessories within the scope of IEC technical committee 23. NOTE This standard may also be used as a reference document for other IEC technical committees and subcommittees. A box or an enclosure which is an integral part of an electrical accessory and provides protection for that accessory against external influences (for example mechanical impact, ingress of solid objects or water, etc.) is covered by the relevant standard for such an accessory. This standard does not apply to – ceiling roses; – luminaire supporting couplers; – boxes, enclosures and parts of enclosures specifically designed to be used for cable trunking and ducting systems complying with IEC 61084 and which are not intended to be installed outside of these systems.
Področje projekta (slovensko): Ta del standarda IEC 60670 se uporablja za škatle, ohišja in dele ohišij (v nadaljnjem besedilu »škatle« in »ohišja«) za električno opremo z nazivno napetostjo, ki ne presega izmenične napetosti 1000 V in enosmerne napetosti 1500 V in je namenjena uporabi v gospodinjstvu ali podobnih zunanjih ali notranjih nepremičnih električnih inštalacijah. OPOMBA Zahteve za posebne vrste škatel in ohišij so podane v ustreznih 2. delih standarda IEC 60670. Škatle in ohišja, ki so skladna s tem standardom, so primerna za uporabo pri temperaturi okolja, ki običajno ne presega 25 °C, vendar občasno lahko doseže 35 °C. Ta mednarodni standard je namenjen uporabi s škatlami in ohišji za električne pripomočke na področju uporabe tehničnega odbora IEC 23. OPOMBA Ta dokument se lahko uporablja kot referenčni dokument za druge tehnične odbore in pododbore IEC. Škatla ali ohišje, ki je sestavni del električne opreme in ji nudi zaščito pred zunanjimi vplivi (npr. mehanskim udarcem, vdorom trdnih predmetov ali vode itd.), je vključeno v ustrezni standard, ki obravnava tovrstno opremo. Ta standard se ne uporablja za: – stropne rozete; – spojke za podporo svetilki; – škatle, ohišja in dele ohišja, ki so izdelani posebej za uporabo s sistemi kabelskih korit in jaškov, ki so v skladu s standardom IEC 61084 in niso namenjeni namestitvi zunaj teh sistemov.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Dopolnjen z SIST EN 60670-1:2006/IS1:2009 - Škatle in ohišja za električno opremo za gospodinjstvo in podobne nepremične električne inštalacije - 1. del: Splošne zahteve 01-sep-2009
Dopolnjen z SIST EN 60670-1:2006/A1:2013 - Škatle in ohišja za električno opremo za gospodinjstvo in podobne nepremične električne inštalacije - 1. del: Splošne zahteve (IEC 60670-1:2002/A1:2011, spremenjen) 01-jun-2013
Dopolnjen z SIST EN 60670-1:2006/IS1:2009 - Škatle in ohišja za električno opremo za gospodinjstvo in podobne nepremične električne inštalacije - 1. del: Splošne zahteve 14-feb-2012
Revidiran oSIST prEN IEC 60670-1:2019 - Škatle in ohišja za električno opremo za gospodinjstvo in podobne nepremične električne inštalacije - 1. del: Splošne zahteve 13-feb-2018


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi