SIST EN 16404:2016

Oznaka standarda: SIST EN 16404:2016
Koda projekta: 00256749
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Railway applications - Re-railing and recovery requirements for railway vehicles
Naslov (slovenski): Železniške naprave - Zahteve za ponovno utirjenje in obnovitev železniških vozil
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 16404:2016 angleški jezik Active SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: IŽNP - Železniške naprave
ICS: 45.060.01
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Apr-2016
Refer. št. objave: Sporocila 2016-04
Referenčna oznaka: EN 16404:2016
Področje projekta (angleško): This draft European Standard is applicable to all railway vehicles that will operate under the Interoperability Directives taking into consideration the recommendations given in Annex F on the application of the standard (migration rule). Rolling stock of the following types are excluded from the scope of this draft European Standard: - metros, tramways, and other light rail vehicles; - vehicles for the operation of local, urban or suburban passenger services on networks that are functionally separate from the rest of the railway system; - vehicles exclusively used on privately owned railway infrastructure that exist solely for use by the owner for its own freight operations; - vehicles reserved for a strictly local, historical or touristic use. On track machines are in the scope of this draft European Standard only when in transport (running) configuration on their own rail wheels, either self-propelled or hauled. However, the requirements may be appropriate for other applications that have similar operational conditions. It specifies the principles and processes to be followed to achieve satisfactory arrangements for re-railing or recovery of railway vehicles and to validate the design against the relevant performance and safety requirements. The interface between the re-railing and recovery equipment and the vehicle structure is considered as the interface between the jack contact faces or the lifting bracket contact areas. The structural requirements for the vehicle structure are set out in EN 12663-1 and EN 12663-2. NOTE Railway vehicles that will operate under the Interoperability Directives correspond to the categories L, P-I, P-II, F-I and F-II defined in EN 12663-1.
Področje projekta (slovensko): Ta osnutek evropskega standarda se uporablja za vsa železniška vozila, ki bodo delovala v skladu z direktivami o interoperabilnosti in bodo upoštevala priporočila o uporabi standarda (pravilo migracije), podana v dodatku F. Železniška vozila naslednjih tipov so izključena s področja uporabe tega osnutka evropskega standarda: – metroji, tramvaji in ostala lahka železniška vozila; – vozila za lokalni, mestni in primestni potniški promet v omrežjih, ki so funkcionalno ločena od ostalega železniškega sistema; – vozila, ki se uporabljajo izključno v zasebni železniški infrastrukturi in jih za prevoz tovora uporablja izključno lastnik; – vozila, strogo rezervirana za lokalno, zgodovinsko ali turistično uporabo. Tirni stroji so vključeni v področje uporabe tega osnutka evropskega standarda samo, če so med prevozom (delovanjem) na svojih lastnih kolesih – na lasten pogon ali vlečeni. Vendar pa so lahko zahteve primerne za druge uporabe, ki imajo podobne obratovalne pogoje. Ta standard določa načela in postopke, ki se uporabljajo za doseganje zadovoljivih rezultatov pri ponovnem utirjanju ali obnovitvi železniških vozil in za preverjanje, ali je zasnova skladna z zadevnimi zahtevami o delovanju in varnosti. Vmesnik med opremo za ponovno utirjanje in obnovitev ter strukturo vozila je vmesnik med stičnimi površinami priključkov ali stičnimi površinami dvižnih nosilcev. Konstrukcijske zahteve za strukture vozil so opisane v standardih EN 12663-1 in EN 12663-2. OPOMBA: Železniška vozila, ki bodo delovala v skladu z direktivami o interoperabilnosti, spadajo v kategorije L, P-I, P-II, F-I in F-II, opredeljene v standardu EN 12663-1.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN 16404:2014 - Železniške naprave - Zahteve za ponovno utirjenje in obnovitev železniških vozil 01-Apr-2016


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi