SIST EN 16096:2012

Oznaka standarda: SIST EN 16096:2012
Koda projekta: 00346013
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Conservation of cultural property - Condition survey and report of built cultural heritage
Naslov (slovenski): Ohranjanje kulturne dediščine - Raziskovanje in poročanje o zgradbah kulturne dediščine
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 16096:2012 angleški jezik Active SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: I13 - Imaginarni 13
ICS: 97.195
Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2012
Refer. št. objave: Sporočila 2012-10
Področje projekta (angleško): This European Standard provides guidelines for a condition survey of built cultural heritage. It states how the condition of the built cultural heritage should be assessed, documented, recorded and reported on. It encompasses evaluation of the condition of a building or other structure mainly by visual observation, together - when necessary - with simple measurements. The relevant data and documentation on the built cultural heritage should be collected and included in the report. This European Standard can be applied to all built cultural heritage such as buildings, ruins, bridges and other standing structures. Built cultural heritage comprises both protected and non-protected significant buildings and structures. Archaeological sites and cultural landscapes are not dealt with in this standard. This European Standard does not specify how to carry out a diagnosis (3.7) of the built cultural heritage. For listed/protected immovable heritage, specific national rules for expert documentation and works may apply. This European Standard may be applied in order to: a) identify maintenance measures and the need for further investigation and diagnostics of damage; b) define procurement needs and the requirement for detailed specification; c) provide a unified method to obtain comparative data, when carrying out a condition survey for a group of buildings or a region.
Področje projekta (slovensko): Ta evropski standard določa smernice za raziskovanje zgradb kulturne dediščine. Navaja način vrednotenja, dokumentiranja in zapisa zgradb kulturne dediščine ter poročanja o njih. Zajema oceno stanja zgradbe ali druge strukture predvsem z opazovanjem po potrebi v kombinaciji z enostavnimi meritvami. Relevantne podatke in dokumentacijo o zgradbah kulturne dediščine je treba zbrati in vključiti v poročilo. Ta evropski standard se lahko uporablja za vse zgradbe kulturne dediščine, kot so zgradbe, ruševine, mostovi in druge stoječe konstrukcije. Med zgradbe kulturne dediščine spadajo zaščitene in nezaščitene pomembne zgradbe in konstrukcije. Ta standard ne zajema arheoloških najdišč in kulturne krajine. Ta evropski standard ne določa načina za ocenjevanje (3.7) zgradb kulturne dediščine. Za navedeno/zaščiteno nepremično dediščino se lahko uporabljajo posebna nacionalna pravila za strokovno dokumentacijo in delo. Ta evropski standard se lahko uporabi za: a) opredelitev vzdrževalnih ukrepov in potrebe za nadaljnjo preiskavo in oceno škode; b) določitev nabavnih potreb in zahtevo po podrobni specifikaciji; c) zagotovitev enotne metode za pridobitev primerljivih podatkov med raziskovanjem skupine zgradb ali regije.

Najbolje prodajani standardi