SIST EN 62340:2010

Oznaka standarda: SIST EN 62340:2010
Koda projekta: 22259
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Nuclear power plants - Instrumentation and control systems important to safety - Requirements for coping with Common Cause Failure (CCF) (IEC 62340:2007)
Naslov (slovenski): Jedrske elektrarne - Merilna in nadzorna oprema za zagotavljanje varnosti - Zahteve za obvladovanje odpovedi iz normalnih razlogov (CCF) (IEC 62340:2007)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 62340:2010 angleški jezik Active SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: I09 - Imaginarni 09
ICS: 27.120.20
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Sep-2010
Refer. št. objave: Sporočila 2010-09
Referenčna oznaka: EN 62340:2010
Področje projekta (angleško): I&C systems important to safety may be designed using conventional hard-wired equipment, computer-based equipment or by using a combination of both types of equipment. This International Standard provides requirements and recommendations1 for the overall architecture of I&C systems, which may contain either or both technologies. The scope of this standard is: a) to give requirements related to the avoidance of CCF of I&C systems that perform category A functions; b) to additionally require the implementation of independent I&C systems to overcome CCF, while the likelihood of CCF is reduced by strictly applying the overall safety principles of IEC SC 45A (notably IEC 61226, IEC 61513, IEC 60880 and IEC 60709); c) to give an overview of the complete scope of requirements relevant to CCF, but not to overlap with fields already addressed in other standards. These are referenced. This standard emphasises the need for the complete and precise specification of the safety functions, based on the analysis of design basis accidents and consideration of the main plant safety goals. This specification is the pre-requisite for generating a comprehensive set of detailed requirements for the design of I&C systems to overcome.
Področje projekta (slovensko): Merilna in nadzorna oprema za zagotavljanje varnosti se lahko načrtuje z uporabo konvencionalne fiksno pritrjene opreme, računalniške opreme ali kombinacije obeh vrst opreme. Ta mednarodni standard zagotavlja zahteve in priporočila za celovito arhitekturo merilne in nadzorne opreme, ki lahko vsebuje eno ali obe tehnologiji. Namen tega standarda je: a) podati zahteve, povezane s preprečevanjem odpovedi merilne in nadzorne opreme, ki izvaja funkcije kategorije A, iz normalnih razlogov; b) dodatno zahtevati izvedbo neodvisne merilne in nadzorne opreme za obvladovanje odpovedi iz normalnih razlogov, medtem ko se verjetnost za odpoved iz normalnih razlogov zmanjša s strogim upoštevanjem splošnih varnostnih načel IEC SC 45A (predvsem IEC 61226, IEC 61513, IEC 60880 in IEC 60709); c) podati pregled celotnega področja uporabe zahtev, pomembnih za odpovedi iz normalnih razlogov, ki pa se ne prekrivajo s področji, ki jih že obravnavajo drugi standardi. Ta standard se nanje sklicuje. Ta standard poudarja potrebo po popolni in natančni specifikaciji varnostnih funkcij na osnovi analize projektnih nezgod in z upoštevanjem glavnih varnostnih ciljev elektrarne. Ta specifikacija je predpogoj za oblikovanje celostnega niza podrobnih zahtev, ki jih je treba upoštevati pri projektiranju merilne in nadzorne opreme.

Najbolje prodajani standardi