SIST EN 50173-1:2011

Oznaka standarda: SIST EN 50173-1:2011
Koda projekta: 21326
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Information technology - Generic cabling systems - Part 1: General requirements
Naslov (slovenski): Informacijska tehnologija - Univerzalni sistemi polaganja kablov - 1. del: Splošne zahteve
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 50173-1:2011 angleški jezik Active SIST-P: 151.25 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: ELI - Nizkonapetostne in komunikacijske električne inštalacije
ICS: 33.040.50 35.110
Status: V prevajanju
Objavljen: 01-jul-2011
Refer. št. objave: Sporočila 2011-07
Razveljavitev: 01-mar-2021
Referenca razveljavitve: Sporocila 2021-03
Referenčna oznaka: EN 50173-1:2011
Področje projekta (angleško): This European Standard specifies: a) the structure and configuration of the backbone cabling subsystems of generic cabling systems within the types of premises defined by the other standards in the EN 50173 series; b) channel performance requirements in support of the standards in the EN 50173 series; c) link performance requirements in support of the standards in the EN 50173 series; d) backbone cabling reference implementations in support of the standards in the EN 50173 series; e) component performance requirements in support of the standards in the EN 50173 series. Safety (electrical safety and protection, optical power, fire, etc.) and electromagnetic compatibility (EMC) requirements are outside the scope of this European Standard and are covered by other standards and regulations. However, information given in this European Standard may be of assistance in meeting these standards and regulations.
Področje projekta (slovensko): Ta evropski standard določa: a) strukturo in konfiguracijo hrbteničnih podsistemov polaganja kablov v univerzalnih sistemih za polaganje kablov v tipih prostorov, ki so določeni z drugimi standardi serije EN 50173; b) delovne zahteve kanalov v podporo standardom serije EN 50173; c) delovne zahteve zvez v podporo standardom serije EN 50173; d) referenčna izvedba hrbteničnega polaganja kablov v podporo standardom serije EN 150173; e) delovne zahteve komponent v podporo standardom serije EN 50173. Varnostne zahteve (električna varnost in zaščita, optična moč, ogenj itd.) in zahteve elektromagnetne združljivosti (EMC) so zunaj področja tega evropskega standarda in so zajete z drugimi standardi in predpisi. Vendar so lahko informacije, podane v tem evropskem standardu, opora pri izpolnjevanju teh standardov in predpisov.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Revidiran SIST EN 50173-1:2008 - Informacijska tehnologija - Univerzalni sistemi pokabljenja - 1. del: Splošne zahteve 08-apr-2014
Nadomešča SIST EN 50173-1:2008 - Informacijska tehnologija - Univerzalni sistemi pokabljenja - 1. del: Splošne zahteve 03-apr-2012
Nadomešča SIST EN 50173-1:2008/A1:2010 - Informacijska tehnologija - Univerzalni sistemi polaganja kablov - 1. del: Splošne zahteve 01-jul-2011
Nadomešča SIST EN 50173-1:2008 - Informacijska tehnologija - Univerzalni sistemi pokabljenja - 1. del: Splošne zahteve 01-jul-2011
Nadomeščen z SIST EN 50173-1:2018 - Informacijska tehnologija - Univerzalni sistemi polaganja kablov - 1. del: Splošne zahteve 01-okt-2018


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi