SIST EN ISO 148-2:2017

Oznaka standarda: SIST EN ISO 148-2:2017
Koda projekta: EC101146
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Metallic materials - Charpy pendulum impact test - Part 2: Verification of testing machines (ISO 148-2:2016)
Naslov (slovenski): Kovinski materiali - Udarni preskus po Charpyju - 2. del: Preverjanje preskusnih naprav (ISO 148-2:2016)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN ISO 148-2:2017 angleški jezik Active SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: PKG - Preskušanje kovinskih gradiv
ICS: 77.040.10
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Feb-2017
Refer. št. objave: Sporocila 2017-02
Referenčna oznaka: EN ISO 148-2:2016
Področje projekta (angleško): This part of ISO 148 covers the verification of pendulum-type impact testing machines, in terms of their constructional elements, their overall performance and the accuracy of the results they produce. It is applicable to machines with 2 mm or 8 mm strikers used for pendulum impact tests carried out, for instance, in accordance with ISO 148-1. It can be applied to pendulum impact testing machines of various capacities and of different design. Impact machines used for industrial, general or research laboratory testing of metallic materials in accordance with this part of ISO 148 are referred to as industrial machines. Those with more stringent requirements are referred to as reference machines. Specifications for the verification of reference machines are found in ISO 148-3. This part of ISO 148 describes two methods of verification. a) The direct method, which is static in nature, involves measurement of the critical parts of the machine to ensure that it meets the requirements of this part of ISO 148. Instruments used for the verification and calibration are traceable to national or international standards. b) The indirect method, which is dynamic in nature, uses reference test pieces to verify points on the measuring scale for absorbed energy. The requirements for the reference test pieces are found in ISO 148-3. A pendulum impact testing machine is not in compliance with this part of ISO 148 until it has been verified by both the direct and indirect methods and meets the requirements of Clause 6 and Clause 7. This part of ISO 148 describes how to assess the different components of the total energy absorbed in fracturing a test piece. This total absorbed energy consists of — the energy needed to fracture the test piece itself, and — the internal energy losses of the pendulum impact testing machine performing the first half-cycle swing from the initial position. NOTE Internal energy losses are due to the following: — air resistance, friction of the bearings of the rotation axis and of the indicating pointer of the pendulum which can be determined by the direct method (see 6.4.5); — shock of the foundation, vibration of the frame and pendulum for which no suitable measuring methods and apparatus have been developed.
Področje projekta (slovensko): Ta del standarda ISO 148 zajema preverjanje preskusnih naprav za udarno preskušanje na podlagi njihovih konstrukcijskih elementov, splošne učinkovitosti in točnosti rezultatov. Uporablja se za naprave z 2-mm ali 8-mm udarnimi kladivi pri udarnih preskusih, izvedenih na primer v skladu s standardom ISO 148-1. Lahko se uporablja za naprave za udarno preskušanje različnih zmogljivosti in oblik. Udarne naprave, ki se uporabljajo za industrijsko, splošno ali laboratorijsko preskušanje kovinskih materialov v skladu s tem delom standarda ISO 148, se imenujejo industrijske naprave. Naprave s strožjimi zahtevami se imenujejo referenčne naprave. Specifikacije za preverjanje referenčnih naprav so navedene v standardu ISO 148-3. Ta del standarda ISO 148 opisuje dve metodi preverjanja. a) Neposredna metoda, ki je po naravi statična, vključuje merjenje kritičnih delov naprave, da se zagotovi skladnost z zahtevami tega dela standarda ISO 148. Instrumenti, ki se uporabljajo za preverjanje in umerjanje, so sledljivi do nacionalnih ali mednarodnih standardov. b) Posredna metoda, ki je po naravi dinamična, z referenčnimi preskušanci preveri točke na merilu za absorbirano energijo. Zahteve za referenčne preskušance so navedene v standardu ISO 148-3. Naprava za udarno preskušanje ni v skladu s tem delom standarda ISO 148, dokler ni preverjena z neposredno in posredno metodo ter ne izpolnjuje zahtev iz točk 6 in 7. Ta del standarda ISO 148 opisuje način za oceno različnih sestavnih delov skupne količine absorbirane energije pri prelomu preskušanca. Skupna količina absorbirane energije je sestavljena iz – energije, ki je potrebna za prelom preskušanca, in – notranjih izgub energije naprave za udarno preskušanje pri izvajanju prvega polkrožnega zamaha od začetnega položaja. OPOMBA: Do notranjih izgub energije pride zaradi: – zračnega upora, trenja ležajev vrtilne osi in kazalca nihala, ki jih je mogoče ugotoviti z neposredno metodo (glej 6.4.5); – udara podlage, vibracije okvirja in nihala, za kar ni bila razvita nobena ustrezna merilna metoda ali naprava.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN ISO 148-2:2009 - Kovinski materiali - Udarni preskus po Charpyju - 2. del: Preverjanje preskusnih naprav (ISO 148-2:2008) 08-Jun-2022
Nadomešča SIST EN ISO 148-2:2009 - Kovinski materiali - Udarni preskus po Charpyju - 2. del: Preverjanje preskusnih naprav (ISO 148-2:2008) 01-Mar-2017


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi