SIST EN 60927:2008

Oznaka standarda: SIST EN 60927:2008
Koda projekta: 17160
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Auxiliaries for lamps - Starting devices (other than glow starters) - Performance requirements
Naslov (slovenski): Pribor za sijalke - Vžigne naprave (razen tlivnih starterjev) - Tehnične zahteve (IEC 60927:2007)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 60927:2008 angleški jezik Active SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: IESV - Električne svetilke
ICS: 29.140.30
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Jan-2008
Refer. št. objave: Sporočila 2008-01
Referenčna oznaka: EN 60927:2007
Področje projekta (angleško): This International Standard specifies performance requirements for starting devices (starters and ignitors) for tubular fluorescent and other discharge lamps for use on a.c. supplies up to 1 000 V at 50 Hz or 60 Hz, which produce starting pulses not greater than 5 kV. This standard is used in conjunction with IEC 61347-1 and IEC 61347-2-1. NOTE 1 All glow starters for fluorescent and other discharge lamps including thermal relay/cut-outs will be included in IEC 60155. NOTE 2 There are regional standards regarding the regulation of EMC requirements for end-products like luminaires and independent control gear. In a luminaire, the control gear is dominant in this respect. Control gear, together with other components, should comply with these standards.
Področje projekta (slovensko): Ta mednarodni standard določa tehnične zahteve za vžigne naprave (starterje in sprožilce) za cevne fluorescenčne in druge razelektritvene sijalke za uporabo pri izmeničnem napajanju do 1000 V pri 50 Hz ali 60 Hz, pri čemer nastajajo vžigni impulzi, ki ne presegajo 5 kV. Ta standard se uporablja v povezavi s standardoma IEC 61347-1 in IEC 61347-2-1. OPOMBA 1: Vsi tlivni starterji za fluorescenčne in druge razelektritvene sijalke, vključno s termoreleji/izklopnimi stikali, bodo vključeni v standard IEC 60155. OPOMBA 2: Obstajajo regionalni standardi v zvezi z urejanjem zahtev za elektromagnetno združljivost za končne izdelke, kot so svetilke in neodvisne krmilne naprave. V svetilki je v tem smislu prevladujoča krmilna naprava. Krmilna naprava naj bi bila skupaj z drugimi sestavnimi deli v skladu s temi standardi.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Revidiran SIST EN 60927:2000 - Auxiliaries for lamps - Starting devices (other than glow starters) - Performance requirements 04-Oct-2011
Nadomešča SIST EN 60927:2000 - Auxiliaries for lamps - Starting devices (other than glow starters) - Performance requirements 01-Jan-2008
Nadomešča SIST EN 60927:2000/A2:2006 - Pribor za sijalke – Vžigne priprave (razen tlivnih starterjev) – Zahteve glede tehničnih lastnosti – Dopolnilo A2 (IEC 60927:1996/A2:2004) 01-Jan-2008
Revidiran SIST EN 60927:2000/A2:2006 - Pribor za sijalke – Vžigne priprave (razen tlivnih starterjev) – Zahteve glede tehničnih lastnosti – Dopolnilo A2 (IEC 60927:1996/A2:2004) 04-Oct-2011
Revidiran SIST EN 60927:2000/A1:2000 - Auxiliaries for lamps - Starting devices (other than glow starters) - Performance requirements - Amendment A1 04-Oct-2011
Nadomešča SIST EN 60927:2000/A1:2000 - Auxiliaries for lamps - Starting devices (other than glow starters) - Performance requirements - Amendment A1 01-Jan-2008
Revidiran SIST EN 60927:2008/A1:2014 - Pribor za sijalke - Vžigne naprave (razen tlivnih starterjev) - Tehnične zahteve - Dopolnilo A1 14-Dec-2010


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi