SIST EN 50400:2006

Oznaka standarda: SIST EN 50400:2006
Koda projekta: 15349
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Basic standard to demonstrate the compliance of fixed equipment for radio transmission (110 MHz - 40 GHz) intended for use in wireless telecommunication networks with the basic restrictions or the reference levels related to general public exposure to radio frequency electromagnetic fields, when put into service
Naslov (slovenski): Osnovni standard za prikaz skladnosti stacionarne opreme za radijski prenos (110 MHz–40 GHz), namenjene za uporabo v brezžičnih telekomunikacijskih omrežjih z osnovnimi ali izvedenimi mejnimi vrednostmi v povezavi z izpostavljenostjo prebivalstva elektromagnetnim sevanjem
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 50400:2006 angleški jezik Active SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: INIR - Neionizirna sevanja
ICS: 17.220.20 33.070.01
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Dec-2006
Refer. št. objave: Sporocila 2006-12-01
Referenčna oznaka: EN 50400:2006
Področje projekta (angleško): This basic standard applies to Base Stations as defined in Clause 4, operating in the frequency range 110 MHz to 40 GHz. The objective of this basic standard is to specify, for such equipment and when it is put into service in its operational environment, the methods to assess the value of the Total Exposure Ratio or to establish whether the Total Exposure Ratio is less than or equal to one in relevent areas where the general public has access.
Področje projekta (slovensko): Ta osnovni standard velja za bazne postaje, kot je določeno v točki 4, ki delujejo v frekvenčnem razponu od 110 MHz do 40 GHz. Cilj tega osnovnega standarda je za tako opremo, kadar je dana v uporabo v svojem delovnem okolju, določiti metode za ocenitev vrednosti celotnega razmerja izpostavljenosti ali ugotoviti, ali je celotno razmerje izpostavljenosti manjše ali enako tistemu v ustreznih področjih, kamor ima dostop širša javnost.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Popravljen z SIST EN 50400:2006/AC:2012 - Osnovni standard za prikaz skladnosti stacionarne opreme za radijski prenos (110 MHz–40 GHz), namenjene za uporabo v brezžičnih telekomunikacijskih omrežjih z osnovnimi ali izvedenimi mejnimi vrednostmi v povezavi z izpostavljenostjo prebivalstva elektromagnetnim sevanjem 07-Jun-2022
Dopolnjen z SIST EN 50400:2006/A1:2014 - Osnovni standard za prikaz skladnosti stacionarne opreme za radijski prenos (110 MHz–40 GHz), namenjene za uporabo v brezžičnih telekomunikacijskih omrežjih z osnovnimi ali izvedenimi mejnimi vrednostmi v povezavi z izpostavljenostjo prebivalstva elektromagnetnim sevanjem - Dopolnilo A1 07-Jun-2022
Dopolnjen z SIST EN 50400:2006/AC:2012 - Osnovni standard za prikaz skladnosti stacionarne opreme za radijski prenos (110 MHz–40 GHz), namenjene za uporabo v brezžičnih telekomunikacijskih omrežjih z osnovnimi ali izvedenimi mejnimi vrednostmi v povezavi z izpostavljenostjo prebivalstva elektromagnetnim sevanjem 01-Jan-2012
Nadomeščen z SIST EN 62232:2019 - Določitev RF poljske jakosti, gostote moči in SAR v okolici radiokomunikacijskih baznih postaj za namene ocenjevanja izpostavljenosti ljudi 07-Jun-2022
Revidiran SIST EN 50400:2006/A1:2014 - Osnovni standard za prikaz skladnosti stacionarne opreme za radijski prenos (110 MHz–40 GHz), namenjene za uporabo v brezžičnih telekomunikacijskih omrežjih z osnovnimi ali izvedenimi mejnimi vrednostmi v povezavi z izpostavljenostjo prebivalstva elektromagnetnim sevanjem - Dopolnilo A1 21-Sep-2010
Popravljen z SIST EN 50400:2006/AC:2012 - Osnovni standard za prikaz skladnosti stacionarne opreme za radijski prenos (110 MHz–40 GHz), namenjene za uporabo v brezžičnih telekomunikacijskih omrežjih z osnovnimi ali izvedenimi mejnimi vrednostmi v povezavi z izpostavljenostjo prebivalstva elektromagnetnim sevanjem 28-Feb-2012


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi