SIST EN ISO 13940:2016

Oznaka standarda: SIST EN ISO 13940:2016
Koda projekta: 00251261
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Health informatics - System of concepts to support continuity of care (ISO 13940:2015)
Naslov (slovenski): Zdravstvena informatika - Sistem pojmov za podporo neprekinjeni oskrbi (ISO 13940:2015)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN ISO 13940:2016 angleški jezik Active SIST-P: 151.25 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: ITC - Informacijska tehnologija
ICS: 35.240.80
Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2016
Refer. št. objave: Sporocila 2016-04
Referenčna oznaka: EN ISO 13940:2016
Področje projekta (angleško): This International Standard seeks to identify and define those processes which relate to co-operation between all parties involved in health care provided to human beings (to the exclusion of other living subjects). Given the definition of health as agreed by WHO, this International Standard will include those aspects of health care that rely on the acts of other actors than simply health care professionals. This International standard specifically addresses aspects of sharing information related to a subject of care that is needed in the process of health care. This International multi-part Standard addresses topics including: - health care actors and other parties; - organisational principles of health care, including co-operation between actors; - health issues, health conditions and their management; - time-related concepts like contacts, encounters, episodes of care and periods of care; - concepts related to process, workflow and activities; - concepts related to decision support, use of clinical knowledge and quality; - concepts related to responsibility and information flows within the clinical process, like health mandates and their notification; - concepts related to health data management. Whenever continuity of health care delivery implies social care activities as part of, or in support to, the process towards health recovery, these are to be mentioned wherever relevant in the process and workflow. In order to establish a common conceptual framework for continuity of care across national, cultural and professional barriers, all these concepts are defined in this document, and their inter-relationships identified.
Področje projekta (slovensko): Namen tega mednarodnega standarda je opredelitev in določitev teh postopkov v zvezi s sodelovanjem med vsemi strankami na področju zdravstvene oskrbe ljudi (pri čemer so izključena druga živa bitja). Na podlagi definicije zdravja, ki jo je sprejela Svetovna zdravstvena organizacija, ta mednarodni standard vključuje tiste vidike zdravstvene oskrbe, ki temeljijo na dejavnostih drugih izvajalcev in ne zgolj zdravstvenih delavcev. Ta mednarodni standard obravnava zlasti vidike izmenjave informacij v zvezi z oskrbovancem, ki so potrebne v postopku zdravstvene oskrbe. Ta mednarodni standard vključuje več delov in med drugim obravnava naslednje teme: – izvajalci zdravstvene oskrbe in druge stranke; – organizacijska načela zdravstvene oskrbe, vključno s sodelovanjem med izvajalci; – zdravstvene težave, zdravstvena stanja in njihovo upravljanje; – časovno povezani koncepti, kot so stiki, srečanja ter epizode in obdobja oskrbe; – koncepti v zvezi s procesom, potekom dela in dejavnostmi; – koncepti v zvezi s podporo za odločanje, uporabo kliničnega znanja in kakovostjo; – koncepti v zvezi z odgovornostjo in pretoki informacij znotraj kliničnega procesa, npr. zdravstveni mandati in njihovo obveščanje; – koncepti v zvezi z upravljanjem podatkov o zdravju. Če neprekinjena zdravstvena oskrba obsega dejavnosti socialnega varstva kot del procesa okrevanja ali kot podporo temu procesu, morajo biti te dejavnosti navedene na ustreznih ravneh procesa in poteka dela. Za namene vzpostavitve skupnega konceptualnega okvirja za neprekinjeno oskrbo, ki presega nacionalne, kulturne ter strokovne omejitve, so v tem dokumentu opredeljeni vsi ti koncepti in njihove medsebojne povezave.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN 13940-1:2008 - Zdravstvena informatika - Sistem pojmov za podporo neprekinjeni oskrbi - 1. del: Osnovni pojmi 03-feb-2016


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi