SIST EN 1789:2007+A2:2015

Oznaka standarda: SIST EN 1789:2007+A2:2015
Koda projekta: 00239039
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Medical vehicles and their equipment - Road ambulances
Naslov (slovenski): Medicinska vozila in pripadajoča oprema - Cestna reševalna vozila
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 1789:2007+A2:2015 angleški jezik Active SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: VAZ - Varovanje zdravja
ICS: 11.160 43.160
Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2015
Refer. št. objave: Sporocila 2015-01
Referenčna oznaka: EN 1789:2007+A2:2014
Področje projekta (angleško): This European Standard specifies requirements for the design, testing, performance and equipping of road ambulances used for the transport and care of patients. It contains requirements for the patient’s compartment. This European Standard does not cover the requirements for approval and registration of the vehicle and the training of the staff which is the responsibility of the authority/authorities in the country where the ambulance is to be registered. This European Standard is applicable to road ambulances capable of transporting at least one person on a stretcher. Requirements are specified for categories of road ambulances based in increasing order of the level of treatment that can be carried out. These are the patient transport ambulance (types A1 A2), the emergency ambulance (type B) and the mobile intensive care unit (type C). This European Standard gives general requirements for medical devices carried in road ambulances and used therein and outside hospitals and clinics in situations where the ambient conditions can differ from normal indoor conditions.
Področje projekta (slovensko): Ta evropski standard določa zahteve za načrtovanje, preskušanje, zmogljivost in opremljanje cestnih reševalnih vozil, ki se uporabljajo za prevoz in oskrbo pacientov. Vsebuje zahteve za oddelek za pacienta. Ta evropski standard ne obravnava zahtev za odobritev in registracijo vozila ter usposabljanje osebja, za kar je odgovoren organ oz. organi v državi, v kateri bo ambulantno vozilo registrirano. Ta evropski standard se uporablja za cestna reševalna vozila, ki lahko prevažajo najmanj eno osebo na nosilih. Zahteve so opredeljene za kategorije cestnih reševalnih vozil po naraščajočem vrstnem redu ravni oskrbe, ki jo je mogoče nuditi. To so reševalna vozila za prevoz pacientov (tipa A1, A2), urgentna reševalna vozila (tip B) in mobilna enota za intenzivno nego (tip C). Ta evropski standard določa splošne zahteve za medicinsko opremo, ki se prevaža v cestnih reševalnih vozilih in uporablja v teh vozilih ter zunaj bolnišnic in klinik v primerih, v katerih obstaja možnost, da se okoljski pogoji razlikujejo od običajnih notranjih pogojev.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Revidiran kSIST FprEN 1789:2020 - Medicinska vozila in pripadajoča oprema - Cestna reševalna vozila 01-mar-2019
Konsolidira SIST EN 1789:2007+A1:2010/kFprA2:2014 - Medicinska vozila in pripadajoča oprema - Reševalna vozila 01-jan-2015
Konsolidira SIST EN 1789:2007+A1:2010 - Medicinska vozila in pripadajoča oprema - Reševalna vozila 01-jan-2015


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi