SIST EN 1276:2010

Oznaka standarda: SIST EN 1276:2010
Koda projekta: 00216060
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Chemical disinfectants and antiseptics - Quantitative suspension test for the evaluation of bactericidal activity of chemical disinfectants and antiseptics used in food, industrial, domestic and institutional areas - Test method and requirements (phase 2, step 1)
Naslov (slovenski): Kemična razkužila in antiseptiki - Kvantitativni suspenzijski preskus za vrednotenje baktericidnega delovanja kemičnih razkužil in antiseptikov v živilski in drugih industrijah, gospodinjstvu in javnih ustanovah - Preskusna metoda in zahteve (faza 2, stopnja 1)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 1276:2010 angleški jezik Withdrawn SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: KDS - Kozmetična, dezinfekcijska sredstva in površinsko aktivne snovi
ICS: 71.100.35
Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-jan-2010
Refer. št. objave: Sporočila 2010-01
Razveljavitev: 01-nov-2019
Referenca razveljavitve: Sporocila 2019-11
Referenčna oznaka: EN 1276:2009
Področje projekta (angleško): This document specifies a test method and the minimum requirements for bactericidal activity of chemical disinfectant and antiseptic products that form a homogeneous, physically stable preparation when diluted with hard water or - in the case of ready-to-use products - with water. Products can only be tested at a concentration of 80 % or less, as some dilution is always produced by adding the test organisms and interfering substance. This document applies to products that are used in food, industrial, domestic and institutional areas excluding areas and situations where disinfection is medically indicated and excluding products used on living tissues except those for hand hygiene in the above considered areas. The following areas are at least included: a) processing, distribution and retailing of: 1) food of animal origin: milk and milk products; meat and meat products; fish, seafood, and related products; eggs and egg products; animal feeds; etc. 2) food of vegetable origin: beverages; fruits, vegetables and derivatives (including sugar, distillery, etc.); flour, milling and baking; animal feeds; etc. b) institutional and domestic areas: catering establishments; public areas; public transports; schools; nurseries; shops; sports rooms; waste containers (bins, etc.); hotels; dwellings; clinically non sensitive areas of hospitals; offices; etc. c) other industrial areas: packaging material; biotechnology (yeast, proteins, enzymes, etc.); pharmaceutical; cosmetics and toiletries; textiles; space industry, computer industry; etc. EN 14885 specifies in detail the relationship of the various tests to one another and to “use recommendations”. NOTE 1 The method described is intended to determine the activity of commercial formulations or active substances under the conditions in which they are used. NOTE 2 This method corresponds to a phase 2 step 1 test.
Področje projekta (slovensko): Ta evropski standard opredeljuje preskusno metodo in minimalne zahteve baktericidnega delovanja kemičnih razkužil in antiseptikov, ki tvorijo homogen, fizično stabilen pripravek, razredčen s trdo vodo ali – v primeru končnega proizvoda – z vodo. Proizvod je lahko preskušen samo pri koncentraciji 80 % ali manj, ker je določeno redčenje vedno doseženo s tem, ko dodajamo testni organizem in motečo snov. Ta dokument velja za produkte, ki so v uporabi v živilski in drugih industrijah, gospodinjstvu in javnih ustanovah, pri čemer so izvzeta področja in okoliščine, kjer je dezinfekcija zdravstveno pogojena, ter izvzeti proizvodi, ki se uporabljajo za živa tkiva, razen tistih, ki se uporabljajo za higieno rok na zgoraj navedenih področjih. Vsaj naslednja področja so vključena: a) predelava, distribucija in maloprodaja: 1) hrana živalskega izvora: mleko in mlečni proizvodi; meso in mesni proizvodi; ribe, morska hrana in s tem povezani proizvodi; jajca in jajčni proizvodi; živalska krmila itd. 2) hrana rastlinskega izvora: pijače; sadja, zelenjava in njihovi proizvodi (vključujoč sladkor, žganja itd.); moka, mletje in peka; živalska krmila itd.; b) področja javnih ustanov in gospodinjstev; ustanovitev cateringa; javna območja; javni prevoz; šole; drevesnice; trgovine; športni objekti; zabojniki za odpadke (posode, itd.); hoteli; stanovanja; klinično neobčutljiva področja v bolnicah; pisarne itd. EN 1276:2009 (E) 7; c) ostala industrijska področja: material za embalažo; biotehnologija (kvas, proteini, encimi itd.); farmacevtika, kozmetika in toaletni izdelki; tekstili; vesoljska industrija; računalniška industrija itd. EN 14885 podrobno opredeljuje razmerje med različnimi preskusi in »priporočili uporabe«.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Popravljen z SIST EN 1276:2010/AC:2010 - Kemična razkužila in antiseptiki - Kvantitativni suspenzijski preskus za vrednotenje baktericidnega delovanja kemičnih razkužil in antiseptikov v živilski in drugih industrijah, gospodinjstvu in javnih ustanovah - Preskusna metoda in zahteve (faza 2, stopnja 1) - Popravek AC 01-sep-2010
Nadomešča SIST EN 1276:2001 - Kemična razkužila in antiseptiki - Kvantitativni suspenzijski preskus za ocenjevanje baktericidnega delovanja kemičnih razkužil in antiseptikov v živilski in drugih industrijah, gospodinjstvu in javnih ustanovah - Preskusna metoda in zahteve (faza 2, stopnja 1) 01-jan-2010
Nadomeščen z SIST EN 1276:2019 - Kemična razkužila in antiseptiki - Kvantitativni suspenzijski preskus za vrednotenje baktericidnega delovanja kemičnih razkužil in antiseptikov v živilski in drugih industrijah, gospodinjstvu in javnih ustanovah - Preskusna metoda in zahteve (faza 2, stopnja 1) 01-nov-2019


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi