SIST EN 50065-1:2011

Oznaka standarda: SIST EN 50065-1:2011
Koda projekta: 22484
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Signalling on low-voltage electrical installations in the frequency range 3 kHz to 148,5 kHz - Part 1: General requirements, frequency bands and electromagnetic disturbances
Naslov (slovenski): Signalizacija po nizkonapetostnih električnih napeljavah v frekvenčnem območju od 3 kHz do 148,5 kHz - 1. del: Splošne zahteve, frekvenčna območja in elektromagnetne motnje
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 50065-1:2011 angleški jezik Active SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: ELI - Nizkonapetostne in komunikacijske električne inštalacije
ICS: 33.040.30 91.140.50
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Jun-2011
Refer. št. objave: Sporočila 2011-06
Referenčna oznaka: EN 50065-1:2011
Področje projekta (angleško): This standard applies to electrical equipment using signals in the frequency range 3 kHz to 148,5 kHz to transmit information on low voltage electrical systems, either on the public electricity distribution network or within installations in consumers’ premises. It specifies the frequency bands allocated to the different applications, limits for the terminal output voltage in the operating band and limits for conducted and radiated disturbance. It also gives the methods of measurement. It does not specify the modulation methods, the coding methods or functional features (except those for the prevention of mutual interference). Environmental requirements and tests are not included. NOTE 1 Compliance with this standard does not imply permission to establish communication with locations outside the consumer’s installation or with other consumers through the public electricity distribution network where this would not otherwise be allowed. The object of the standard is to limit mutual influence between transmission equipment in electrical installations and between such equipment and other equipment. In addition this standard is intended to limit interference caused by signal transmission equipment to sensitive electronic equipment. However, complete freedom from such interference cannot be assured. NOTE 2 Designers should consider signalling systems in conformance with this standard when determining immunity for electrical equipment.
Področje projekta (slovensko): Ta standard velja za električno opremo, ki uporablja signale v frekvenčnem območju od 3 kHz do 148,5 kHz, za oddajanje informacij na nizkonapetostnih električnih sistemih ali na javnem omrežju za distribucijo elektrike oziroma v napeljavah v prostorih potrošnikov. Določa frekvenčne pasove, razporejene za različne aplikacije, meje za končne izhodne napetosti v delovnem pasu in meje za vodene in oddajane motnje. Prav tako podaja metode merjenja. Ne določa metod modulacij, metod kodiranja ali funkcionalnih lastnosti (razen tistih za preprečevanje medsebojne motnje). Okoljske zahteve in preskusi niso vključeni. OPOMBA 1: Skladnost s tem standardom ne pomeni dovoljenja za vzpostavitev komunikacije z lokacijami zunaj napeljav potrošnika ali z drugimi potrošniki prek javnega omrežja za distribucijo elektrike, kjer to sicer ne bi bilo dovoljeno. Predmet standarda je omejevanje medsebojnega vpliva med opremo za oddajanje v električnih napeljavah in med tako ter drugačno opremo. Poleg tega je ta standard namenjen omejevanju motenj, ki jih občutljivi elektronski opremi povzroča oprema za oddajanje signalov. Vendar popolna odsotnost takih motenj ne more biti zagotovljena. OPOMBA 2 Projektanti morajo pri določevanju odpornosti električne opreme upoštevati signalne sisteme v skladu s tem standardom.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN 50065-1:2003 - Signalling on low-voltage electrical installations in the frequency range 3 kHz to 148,5 kHz - Part 1: General requirements, frequency bands and electromagnetic disturbances 01-Jun-2011
Revidiran SIST EN 50065-1:2003/A1:2010 - Signalizacija po nizkonapetostnih električnih napeljavah v frekvenčnem območju od 3 kHz do 148,5 kHz - 1. del: Splošne zahteve, frekvenčna območja in elektromagnetne motnje 25-Mar-2014
Nadomešča SIST EN 50065-1:2003/A1:2010 - Signalizacija po nizkonapetostnih električnih napeljavah v frekvenčnem območju od 3 kHz do 148,5 kHz - 1. del: Splošne zahteve, frekvenčna območja in elektromagnetne motnje 01-Jun-2011
Nadomešča SIST EN 50065-1:2003/A1:2010 - Signalizacija po nizkonapetostnih električnih napeljavah v frekvenčnem območju od 3 kHz do 148,5 kHz - 1. del: Splošne zahteve, frekvenčna območja in elektromagnetne motnje 07-Jun-2022
Revidiran SIST EN 50065-1:2003 - Signalling on low-voltage electrical installations in the frequency range 3 kHz to 148,5 kHz - Part 1: General requirements, frequency bands and electromagnetic disturbances 25-Mar-2014


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi