SIST-TP CEN/TR 17105:2017

Oznaka standarda: SIST-TP CEN/TR 17105:2017
Koda projekta: 00351028
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Construction products - Assessment of release of dangerous substances - Guidance on the use of ecotoxicity tests applied to construction products
Naslov (slovenski): Gradbeni proizvodi - Ocenjevanje sproščanja nevarnih snovi - Navodilo za uporabo ekotoksikoloških preskusov za gradbene proizvode
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST-TP CEN/TR 17105:2017 angleški jezik Active SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: NES - Nevarne snovi
ICS: 13.020.99 91.100.01
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Sep-2017
Refer. št. objave: Sporocila 2017-09
Referenčna oznaka: CEN/TR 17105:2017
Področje projekta (angleško): This Technical Report gives information on existing methods to test ecotoxicity of construction products. Information is given on how to combine recommended leaching tests with biological tests for the aquatic environment and how to avoid possible problems, when performing biological tests. Also suitable terrestrial tests on granular construction products diluted with artificial soil are proposed for a minimum test battery. Reference has been made as far as possible to existing International and European Standards and guidelines. The test procedure described in this Technical Report is technically suitable for all construction product eluates and for terrestrial tests on granular or paste-like construction products. However, from the point of view of test efficiency it is recommended mainly for products containing organics or polymers in case chemical analysis alone is not deemed to be sufficient. For inorganic products the chemical analysis is seen as straightforward in construction product eluates and therefore the added value of data received through ecotoxicity tests is seen as limited.
Področje projekta (slovensko): To tehnično poročilo podaja informacije o obstoječih metodah za preskušanje ekotoksičnosti gradbenih proizvodov. Podaja informacije o združevanju priporočenih preskusov izluževanja z biološkimi preskusi za vodno okolje ter preprečevanju možnih težav pri biološkem preskušanju. Podani so tudi primerni zemeljski preskusi zrnatih gradbenih proizvodov, razredčenih z umetno zemljo, za minimalne kombinirane preskuse. Sklicevanje na obstoječe mednarodne in evropske standarde in smernice je bilo vključeno v kar največji možni meri. Preskusni postopek, opisan v tem tehničnem poročilu, je tehnično primeren za vse izlužke gradbenih proizvodov in zemeljske preskuse gradbenih proizvodov v obliki zrn ali paste. Vendar se z vidika učinkovitosti preskušanja priporoča v glavnem za proizvode, ki vsebujejo organske snovi ali polimere, kadar se sama kemijska analiza ne šteje kot zadostna. Kemijska analiza neorganskih proizvodov se pri izlužkih gradbenih proizvodov šteje kot ustrezna, zato se dodana vrednost podatkov, pridobljenih na podlagi ekotoksikoloških preskusov, obravnava kot omejena.

Najbolje prodajani standardi