SIST HD 60269-3:2010

Oznaka standarda: SIST HD 60269-3:2010
Koda projekta: 22322
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Low-voltage fuses - Part 3: Supplementary requirements for fuses for use by unskilled persons (fuses mainly for household or similar applications) - Examples of standardized systems of fuses A to F (IEC 60269-3:2010, modified)
Naslov (slovenski): Nizkonapetostne varovalke – 3. del: Dodatne zahteve za varovalke, ki jih uporabljajo nestrokovne osebe (uporaba varovalk zlasti v gospodinjstvu in podobnih okoljih) - Primeri standardiziranih sistemov varovalk od A do F (IEC 60269-3:2010, spremenjen)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST HD 60269-3:2010 angleški jezik Active SIST-P: 151.25 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: EVA - Električne varovalke
ICS: 29.120.50
Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2010
Refer. št. objave: Sporočila 2010-11
Referenčna oznaka: HD 60269-3:2010
Področje projekta (angleško): Fuses for use by unskilled persons according to the following fuse systems comply with all subclauses of IEC 60269-1 and with the requirements laid down in the relevant fuse systems. This standard is divided into six fuse systems, each dealing with a specific example of standardized fuses for use by unskilled persons: - Fuse system A: D type fuse system - Fuse system B: Cylindrical fuses (NF cylindrical fuse system) - Fuse system C: Cylindrical fuses (BS cylindrical fuse system) - Fuse system D: Cylindrical fuses (Italian cylindrical fuse system) - Fuse system E: Pin-type fuses - Fuse system F: Cylindrical fuse-links for use in plugs (BS plugtop fuse system) NOTE 1 Examples of standardized fuses complying with the requirements of IEC 60269-1 are listed in the present standard. Other examples may be added, provided that they comply with these requirements. For recommendations for future designs of fuses, see Annex CC. NOTE 2 The following fuse systems are standardized systems with respect to their safety aspects. The National Committees may select from the examples of standardized fuses one or more systems for their own standards. Colour codes are not specified for each fuse system. Where colour codes are indicated, they apply only to that particular fuse system.
Področje projekta (slovensko): Varovalke, ki jih uporabljajo nestrokovne osebe, v skladu z naslednjimi sistemi varovalk ustrezajo vsem podklavzulam IEC 60269-1 in zahtevam, določenim v primernih sistemih varovalk. Ta standard je razdeljen na šest sistemov varovalk, pri čemer vsak obravnava določen primer standardiziranih varovalk, ki jih uporabljajo nestrokovne osebe: - Sistem varovalk A: vrsta D sistema varovalk. - Sistem varovalk B: cilindrične varovalke (NF sistem cilindričnih varovalk). - sistem varovalk C: cilindrične varovalke (BS sistem cilindričnih varovalk). - Sistem varovalk D: cilindrične varovalke (sistem italijanskih cilindričnih varovalk). - Sistem varovalk E: varovalke iglaste vrste. - Sistem varovalk F: cilindrični vložki varovalk za uporabo v vtičih (BS sistem varovalk pri kabelskem vtiču). OPOMBA 1: Primeri standardiziranih varovalk, ki ustrezajo zahtevam IEC 60269-1, so našteti v pričujočem standardu. Drugi primeri se lahko dodajo pod pogojem, da ustrezajo tem zahtevam. Za priporočila za prihodnje načrte varovalk glej Dodatek CC. OPOMBA 2: Naslednji sistemi varovalk so glede na njihove varstvene vidike standardizirani sistemi. Nacionalni odbori lahko izberejo med primeri standardiziranih varovalk enega ali več sistemov za svoje lastne standarde. Barvne kode niso opredeljene za vsak sistem varovalk. Kjer so navedene barvne kode, veljajo zgolj za ta posamezni sistem varovalk.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Dopolnjen z kSIST FprHD 60269-3:2010/FprAA:2010 - Nizkonapetostne varovalke - 3. del: Dodatne zahteve za varovalke, ki jih uporabljajo nestrokovne osebe (uporaba varovalk zlasti v gospodinjstvu in podobnih okoljih) - Razdelki od A do F: Primeri tipov standardiziranih varovalk Nizkonapetostne varovalke – 3. del: Dodatne zahteve za varovalke, ki jih uporabljajo nestrokovne osebe (uporaba varovalk zlasti v gospodinjstvu in podobnih okoljih) - Primeri standardiziranih sistemov varovalk od A do F 16-apr-2010
Dopolnjen z SIST HD 60269-3:2010/kprA2:2016 - Nizkonapetostne varovalke – 3. del: Dodatne zahteve za varovalke, ki jih uporabljajo nestrokovne osebe (uporaba varovalk zlasti v gospodinjstvu in podobnih okoljih) - Primeri standardiziranih sistemov varovalk od A do F 03-maj-2016
Revidiran SIST HD 60269-3:2008 - Nizkonapetostne varovalke - 3. del: Dodatne zahteve za varovalke, ki jih uporabljajo nestrokovne osebe (uporaba varovalk zlasti v gospodinjstvu in podobnih okoljih) - Razdelki od A do F: Primeri tipov standardiziranih varovalk (IEC 60269-3:2006) 03-sep-2013
Nadomešča SIST HD 60269-3:2008 - Nizkonapetostne varovalke - 3. del: Dodatne zahteve za varovalke, ki jih uporabljajo nestrokovne osebe (uporaba varovalk zlasti v gospodinjstvu in podobnih okoljih) - Razdelki od A do F: Primeri tipov standardiziranih varovalk (IEC 60269-3:2006) 01-nov-2010
Dopolnjen z SIST HD 60269-3:2010/A1:2013 - Nizkonapetostne varovalke - 3. del: Dodatne zahteve za varovalke, ki jih uporabljajo nestrokovne osebe (uporaba varovalk zlasti v gospodinjstvu in podobnih okoljih) - Primeri tipov standardiziranih varovalk od A do F (IEC 60269-3:2010/A1:2013) 01-jun-2013


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi