SIST EN ISO 15382:2017

Oznaka standarda: SIST EN ISO 15382:2017
Koda projekta: 00430019
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Radiological protection - Procedures for monitoring the dose to the lens of the eye, the skin and the extremities (ISO 15382:2015)
Naslov (slovenski): Radiološka zaščita - Postopki za nadzorovanje doze za očesne leče, kožo in okončine (ISO 15382:2015)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN ISO 15382:2017 angleški jezik Active SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: I13 - Imaginarni 13
ICS: 13.280
Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2017
Refer. št. objave: Sporocila 2017-12
Referenčna oznaka: EN ISO 15382:2017
Področje projekta (angleško): ISO 15382:2015 provides procedures for monitoring the dose to the skin, the extremities, and the lens of the eye. It gives guidance on how to decide if such dosemeters are needed and to ensure that individual monitoring is appropriate to the nature of the exposure, taking practical considerations into account. National regulations, if they exist, provide requirements that need to be followed. ISO 15382:2015 specifies procedures for individual monitoring of radiation exposure of the skin, extremities (hands, fingers, wrists, forearms, feet and ankles), and lens of the eye in planned exposure situations. It covers practices which involve a risk of exposure to photons in the range of 8 keV to 10 MeV and electrons and positrons in the range of 60 keV to 10 MeV. ISO 15382:2015 gives guidance for the design of a monitoring program to ensure compliance with legal individual dose limits. It refers to the appropriate operational dose quantities, and it gives guidance on the type and frequency of individual monitoring and the type and positioning of the dosemeter. Finally, different approaches to assess and analyse skin, extremity, and lens of the eye doses are given. It is not in the scope of this International Standard to consider exposure due to alpha or neutron radiation fields.
Področje projekta (slovensko): Standard ISO 15382:2015 podaja postopke za nadzorovanje doze za kožo, okončine in očesne leče. Podaja smernice glede odločanja, ali so taki dozimetri potrebni, in zagotavlja, da je nadzorovanje posameznika primerno glede na naravo izpostavljenosti, pri čemer upošteva praktične vidike. Nacionalni predpisi, če obstajajo, podajajo zahteve, ki jih je treba upoštevati. Standard ISO 15382:2015 določa postopke za nadzor izpostavljenosti kože, okončin (rok, prstov, zapestij, podlakti, stopal in gležnjev) ter očesnih leč posameznika v načrtovanih pogojih izpostavljenosti. Zajema prakse, ki vključujejo tveganje za izpostavljenost fotonom v razponu od 8 keV do 10 MeV ter elektronom in pozitronom v razponu od 60 keV do 10 MeV. Standard ISO 15382:2015 podaja smernice za načrtovanje nadzornih programov za zagotavljanje skladnosti s pravnimi omejitvami glede doz za posameznika. Sklicuje se na ustrezne operativne količine doze in podaja smernice glede vrste in pogostosti nadzora posameznika ter vrste in postavitve dozimetra. Podani so tudi različni pristopi za ocenjevanje in analizo doz za kožo, okončine ter leče očesa. Izpostavljenost poljem alfa in nevtronskega sevanja ne spada na področje uporabe tega mednarodnega standarda.

Najbolje prodajani standardi