SIST EN 61558-2-5:2010

Oznaka standarda: SIST EN 61558-2-5:2010
Koda projekta: 21853
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Safety of transformers, reactors, power supply units and combinations thereof - Part 2-5: Particular requirements and tests for transformer for shavers, power supply units for shavers and shaver supply units (IEC 61558-2-5:2010)
Naslov (slovenski): Varnost transformatorjev, dušilk, napajalnikov in kombinacij teh elementov - 2-5. del: Posebne zahteve in preskusi za transformatorje za brivnike in napajalnike brivnikov (IEC 61558-2-5:2010)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 61558-2-5:2010 angleški jezik Active SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: I09 - Imaginarni 09
ICS: 29.180 97.170
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Sep-2010
Refer. št. objave: Sporočila 2010-09
Referenčna oznaka: EN 61558-2-5:2010
Področje projekta (angleško): This part of IEC 61558 deals with the safety of shaver transformers, power supply units incorporating a shaver transformer, and shaver supply units. Shaver transformers incorporating electronic circuits are also covered by this standard. Unless otherwise specified, from here onward, the term transformer covers shaver transformers and power supply units incorporating shaver transformers and shaver supply units. This part is applicable to stationary, single phase air-cooled (natural or forced), independent or associated dry- type transformers. The windings may be encapsulated or nonencapsulated. This standard is applicable to transformers and power supply (linear) with internal operational frequencies not exceeding 500 Hz. This standard used in combination with Part 2-16 for switch mode power supply units (SMPS) is also applicable to power supplies with internal operational frequencies higher than 500 Hz. Where the two requirements are in conflict the most severe take precedence. The rated supply voltage does not exceed 250 V a.c., and the rated supply frequency does not exceed 500 Hz. The rated output is not less than 20 VA and does not exceed 50 VA . The no-load output voltage does not exceed 275 V a.c and the rated output voltage does not exceed 250 V a.c. This part is not applicable to external circuits and their components intended to be connected to the input and output terminals or socket-outlets of the transformers. Transformers covered by this part are used in applications where double or reinforced insulation between circuits is required by the installation rules for bathrooms and similar locations, or by the appliance specifications.
Področje projekta (slovensko): Ta del IEC 61558 obravnava varnost transformatorjev za brivnike, napajalnike, ki vsebujejo transformatorje za brivnike, in napajalnikov brivnikov. V tem standardu so prav tako zajeti transformatorji za brivnike, ki vsebujejo elektronska vezja. Razen če je drugače navedeno, v nadaljevanju, izraz transformator zajema transformatorje za brivnike, napajalnike, ki vsebujejo transformatorje za brivnike, in napajalnike brivnikov. Ta del se uporablja za nepremične, enofazne, zračno hlajene (naravno ali vsiljeno), samostojne ali povezane transformatorje suhega tipa. Navitje je lahko inkapsulirano ali nekapsulirano. Ta standard se uporablja za transformatorje in napajalnike (linearne) z notranjimi obratovalnimi frekvencami, ki ne presegajo 500 Hz. Ta standard v kombinaciji z delom 2-16 za stikalni napajalnik (SMPS), se uporablja tudi za napajalnike z notranjimi obratovalnimi frekvencami višjimi kot 500 Hz. Če sta zahtevi v nasprotju, ima prednost najstrožja. Nazivna napetost napajanja ne presega 250 V enosmernega toka, in nazivna frekvenca napajanja ne presega 500 Hz. Nazivni izhod ni manj kot 20 VA in ne presega 50 VA. Izhodna napetost v prostem teku ne presega 275 V enosmernega toka in nazivna izhodna napetost ne presega 250 V enosmernega toka. Ta del se ne uporablja za zunanje krogotoke in njihove sestavne dele, ki so namenjeni povezavi z vhodnimi in izhodnimi terminali ali izhodi vtičnic transformatorjev. Transformatorji, ki jih zajema ta del, se uporabljajo v napravah, kjer dvojno ali ojačano izolacijo med krogotoki zahtevajo pravila inštalacije za kopalnice in podobne lokacije ali specifikacije naprave.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN 61558-2-5:1999/A11:2005 - Varnost močnostnih transformatorjev, napajalnih enot in podobnega – 2-5. del: Posebne zahteve za transformatorje za brivnike in za napajalnike brivnikov 07-Jun-2022


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi