SIST EN IEC 62474:2019

Oznaka standarda: SIST EN IEC 62474:2019
Koda projekta: 64118
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Material declaration for products of and for the electrotechnical industry
Naslov (slovenski): Deklaracija materialov za izdelke elektronske industrije
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN IEC 62474:2019 angleški jezik Active SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: ITIV - Tiskana vezja in ravnanje z okoljem
ICS: 01.110 29.020 31.020
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Apr-2019
Refer. št. objave: Sporocila 2019-04
Referenčna oznaka: EN IEC 62474:2019
Področje projekta (angleško): This document specifies the procedure, content, and form relating to material declarations for products and accessories of organizations operating in and supplying to the electrotechnical industry. Process chemicals, emissions during product use and product packaging material are not in the scope of this document. The main intended use of this document is to provide data up and down the supply chain that: • allows organizations to assess products against substance compliance requirements, • allows organizations to use this information in their environmentally conscious design process and across all product life cycle phases. This document specifies mandatory declaration requirements and also provides optional declaration requirements. This document does not suggest any specific method or process to capture material declaration data in the supply chain. However, it provides a data format used to transfer information within the supply chain. Organizations have the flexibility to determine the most appropriate method to capture material declaration data without compromising data utility and quality. This document is intended to allow reporting based on engineering judgement, supplier material declarations, and/or sampling and testing.
Področje projekta (slovensko): Ta dokument določa postopek, vsebino in obliko deklaracij materialov za izdelke in pripomočke podjetij, ki delujejo na področju elektrotehnične industrije in dobave elektrotehnični industriji. Procesne kemikalije, emisije pri uporabi izdelkov in embalažni material izdelkov ne spadajo na področje uporabe tega dokumenta. Glavna predvidena uporaba tega dokumenta je zagotoviti podatke po dobavni verigi navzgor in navzdol, ki: • podjetjem omogočajo ocenjevanje izdelkov v zvezi z zahtevami po skladnosti snovi, • podjetjem omogočajo uporabo teh informacij v njihovem procesu oblikovanja z mislijo na okolje ter skozi vse faze življenjske dobe izdelkov. Ta dokument določa obvezne zahteve deklaracije in podaja dodatne zahteve deklaracije. Ta dokument ne predlaga nobene posebne metode ali procesa za zajem podatkov za deklaracijo materialov v dobavni verigi. Vendar pa podaja obliko zapisa datotek, ki se uporablja za prenos informacij znotraj dobavne verige. Organizacije imajo možnost izbire najprimernejše metode za zajem podatkov za deklaracijo materialov, ki ne ogroža koristnosti in kakovosti podatkov. Ta dokument je namenjen za poročanje na podlagi presoje inženirjev, deklaracij materialov dobaviteljev in/ali vzorčenja ter preskusov.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Dopolnjen z SIST EN IEC 62474:2019/A1:2021 - Deklaracija materialov za izdelke elektronske industrije - Dopolnilo A1 18-Dec-2018
Nadomešča SIST EN 62474:2012 - Deklaracija materialov za izdelke elektronske industrije 12-Feb-2019
Revidiran SIST EN 62474:2012 - Deklaracija materialov za izdelke elektronske industrije 20-Dec-2016


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi