SIST EN 1124-4:2013

Oznaka standarda: SIST EN 1124-4:2013
Koda projekta: 00165237
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Pipes and fittings of longitudinally welded stainless steel pipes with spigot and socket for wastewater systems - Part 4: Components for vacuum drainage systems and for drainage systems on ships
Naslov (slovenski): Vzdolžno varjene nerjavne jeklene cevi in spojniki z obojko za sisteme za odpadno vodo - 4. del: Sestavni deli za podtlačne sisteme za odvodnjavanje in sisteme za odvodnjavanje na ladjah
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 1124-4:2013 angleški jezik Active SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: IOVO - Oskrba z vodo, odvod in čiščenje odpadne vode
ICS: 23.040.10 23.040.40 47.020.30
Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2013
Refer. št. objave: Sporocila 2013-12
Referenčna oznaka: EN 1124-4:2013
Področje projekta (angleško): This European Standard specifies requirements, dimensions and tolerances for pipes and fittings of longitudinally welded, stainless steel pipe with spigot and socket used for vacuum drainage systems inside and outside buildings and for gravity and vacuum drainage systems on ships and floating maritime structures1) - above freeboard deck as long as the heeling is taken into account in the event of damage when installed above freeboard deck on passenger ships; - inside a watertight compartment below freeboard deck; - with direct connection to the outboard (not permitted below freeboard deck); - inside tanks as long as these are not filled with foreign media and are not cargo tanks. On well-anchored maritime structures, this European Standard applies to pipes and fittings of longitudinally welded stainless steel pipe with spigot and socket used in drainage systems in the accommodation area. pipes as long as the media to be discharged do not damage the components or the health and safety of the personnel. For other pipes, this European Standard only applies if agreed with the relevant operators and following prior consultation with the manufacturer. This European Standard contains a designation system for the different types of pipes and fittings for easy identification of each component. This European Standard is only applicable in conjunction with EN 1124-1.
Področje projekta (slovensko): Ta evropski standard določa zahteve, mere in tolerance za vzdolžno varjene nerjavne jeklene cevi in spojnike z obojko, ki se uporabljajo za podtlačne sisteme za odvodnjavanje v stavbah in zunaj stavb in za sisteme za odvodnjavanje na ladjah in plavajočih pomorskih strukturah 1) – nad krovom nadvodja, dokler je upoštevan nagib v primeru poškodb, če so nameščeni nad krovom nadvodja na potniških ladjah; – v vodotesnih oddelkih pod krovom nadvodja; – z neposredno povezavo z izvenkrmnim motorjem (niso dovoljene pod krovom nadvodja); – v rezervoarjih, če niso napolnjeni z neznanimi snovmi in niso tovorni rezervoarji. Na čvrsto zasidranih pomorskih strukturah ta evropski standard velja za vzdolžno varjene nerjavne jeklene cevi in spojnike z obojko za sisteme za odvodnjavanje v prostoru posadke, če medij za odliv ne poškoduje sestavnih delov ali vpliva na zdravje in varnost osebja. Ta evropski standard velja za ostale cevi le v primeru dogovora z zadevnimi izvajalci in predhodnim posvetovanjem s proizvajalcem. Ta evropski standard zajema označevalni sistem za različne vrste cevi in spojnike za preprosto identifikacijo vsakega sestavnega dela. Ta evropski standard se uporablja le v povezavi s standardom EN 1124-1.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN 1124-4:2005 - Vzdolžno varjene nerjavne jeklene cevi in spojniki z obojko za sisteme za odpadno vodo – 4. del: Sestavni deli za podtlačne sisteme za odvodnjavanje in za sisteme za odvodnjavanje na ladjah 01-dec-2013


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi