SIST ISO 14385-2:2019

Oznaka standarda: SIST ISO 14385-2:2019
Koda projekta: 054622
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Stationary source emissions - Greenhouse gases - Part 2: Ongoing quality control of automated measuring systems
Naslov (slovenski): Emisije nepremičnih virov - Toplogredni plini - 2. del: Zagotavljanje kakovosti avtomatskih merilnih sistemov
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST ISO 14385-2:2019 angleški jezik Active SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: KAZ - Kakovost zraka
ICS: 13.020.40 13.040.40
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Dec-2019
Refer. št. objave: Sporocila 2019-12
Referenčna oznaka: ISO 14385-2:2014
Področje projekta (angleško): This document specifies procedures for establishing quality assurance for automated measuring systems (AMS) installed on industrial plants for the determination of the concentration of greenhouse gases in flue and waste gas and other flue gas parameters. This part of ISO 14385 specifies the following: - a procedure to maintain and demonstrate the required quality of the measurement results during the normal operation of an AMS, by checking that the zero and span characteristics are consistent with those determined using the relevant procedure in ISO 14956; - a procedure for the annual surveillance tests (AST) of the AMS in order to evaluate a) that it functions correctly and its performance remains valid and b) that its calibration function and variability remain as previously determined. This part of ISO 14385 is designed to be used after the AMS has been accepted according to the procedures specified in ISO 14956. This part of ISO 14385 is restricted to quality assurance (QA) of the AMS and does not include QA of the data collection and recording system of the plant.
Področje projekta (slovensko): Ta dokument določa postopke za vzpostavitev ravni zagotavljanja kakovosti avtomatskih merilnih sistemov (AMS) v industrijskih obratih za določanje koncentracije toplogrednih plinov v dimovodih ter odpadnih plinov in drugih parametrov dimnega plina. Ta del standarda ISO 14385 vključuje: – postopek za vzdrževanje in dokazovanje zahtevane kakovosti rezultatov meritev med normalnim obratovanjem avtomatskega merilnega sistema s preverjanjem, ali so ničelne in razponske značilnosti skladne s tistimi, določenimi z ustreznim postopkom v standardu ISO 14956; – postopek za letne nadzorne preskuse (AST) avtomatskega merilnega sistema, s katerimi se oceni, a) ali pravilno deluje in podaja veljavne rezultate ter b) ali sta njegova funkcija kalibracije in variabilnost še vedno v stanju, kot je bilo predhodno ugotovljeno. Ta del standarda ISO 14385 je zasnovan tako, da se uporablja po tem, ko je avtomatski merilni sistem potrjen in sprejet v skladu s postopki, določenimi v standardu ISO 14956. Ta del standarda ISO 14385 je omejen na zagotavljanje kakovosti avtomatskih merilnih sistemov in ne vključuje zagotavljanja kakovosti zbirke podatkov in sistema za beleženje v obratu.

Najbolje prodajani standardi