SIST EN 16627:2015

Oznaka standarda: SIST EN 16627:2015
Koda projekta: 00350017
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Sustainability of construction works - Assessment of economic performance of buildings - Calculation methods
Naslov (slovenski): Trajnostnost gradbenih objektov - Ocenjevanje ekonomskih lastnosti stavb - Računska metoda
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 16627:2015 angleški jezik Active SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: TGO - Trajnostnost gradbenih objektov
ICS: 13.020.20 91.040.01
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Sep-2015
Refer. št. objave: Sporocila 2015-09
Referenčna oznaka: EN 16627:2015
Področje projekta (angleško): This European Standard specifies the calculation methods, based on Life Cycle Costing (LCC) and other quantified economic information, to assess the economic performance of a building, and gives the means for the reporting and communication of the outcome of the assessment. This European Standard is applicable to new and existing buildings and refurbishment projects. This European Standard gives: — the description of the object of assessment; — the system boundary that applies at the building level; — the scope and procedure to be used for the analysis; — the list of indicators and procedures for the calculations of these indicators; — the requirements for presentation of the results in reporting and communication; — and the requirements for the data necessary for the calculation. The approach to the assessment covers all stages of the building life cycle and includes all building related construction products, processes and services, used over the life cycle of the building. The interpretation and value judgments of the results of the assessment are not within the scope of this European Standard.
Področje projekta (slovensko): Ta evropski standard določa računsko metodo, ki temelji na izračunu stroškov v življenjskem cilku (LCC) in drugih količinsko določenih ekonomski informacij, za ocenjevanje ekonomskih lastnosti stavb, in podaja sredstva za poročanje in komunikacijo o rezultatu ocene. Ta evropski standard se uporablja za nove in obstoječe zgradbe in obnovitvene projekte. Ta evropski standard določa: – opis predmeta ocene; – mejo sistema, ki velja za raven stavbe; – področje uporabe in postopek za analizo; – seznam indikatorjev in postopkov za izračune teh indikatorjev; – zahteve za predstavitev rezultatov pri poročanju in komuniciranju; – zahteve za podatke, ki so potrebni za izračun. Pristop k oceni zajema vse faze življenjskega cikla stavbe in vključuje vse gradbene proizvode, postopke in storitve, povezane s stavbo, uporabljene v celotnem življenjskem ciklu stavbe. Razlage in vrednostne ocene rezultatov niso zajete v tem evropskem standardu

Najbolje prodajani standardi