SIST-TS CEN/TS 15901-11:2011

Oznaka standarda: SIST-TS CEN/TS 15901-11:2011
Koda projekta: 00227296
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Road and airfield surface characteristics - Part 11: Procedure for determining the skid resistance of a pavement surface using a device with longitudinal block measurement (LFCSR): the SRM
Naslov (slovenski): Značilnosti cestnih in letaliških površin - 11. del: Postopek določanja torne sposobnosti vozne površine z mehanizmom za kontrolirano blokiranje v vzdolžni smeri (LFCSR): SRM
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST-TS CEN/TS 15901-11:2011 angleški jezik Active SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: CES - Ceste
ICS: 17.040.20 93.080.10 93.120
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Jun-2011
Refer. št. objave: Sporočila 2011-06
Referenčna oznaka: CEN/TS 15901-11:2011
Področje projekta (angleško): This document describes a method for determining the skid resistance of a paved surface by measurement of the longitudinal friction coefficient my SRM. The method provides a measure of the wet skid resistance properties of a bound surface by measurement of the longitudinal friction coefficient using a locked wheel with a slip ratio of 0 % (locked wheel: standard), or a slip ratio of (15 +- 1) % or ABS and a controlled speed. The test tyre is dragged over a pre-wetted pavement under controlled load and constant speed conditions while the test tyre is parallel to the direction of motion and to the pavement. This document covers the operation of the Stuttgarter Reibungsmesser (SRM) of the IVT ETH Zürich.
Področje projekta (slovensko): Ta dokument opisuje metodo določanja torne sposobnosti vozne površine z meritvijo količnika trenja s SRM. Metoda določa merilo lastnosti tornih sposobnosti mokre omejene površine z meritvijo količnika trenja z uporabo zaklenjenega kolesa s stopnjo zdrsa 0 % (zaklenjeno kolo: standardno) ali stopnjo zdrsa (15 ± 1) % ali ABS in nadzorovano hitrostjo. S preskusno pnevmatiko se zavira na predhodno namočeni površini pod nadzorovanimi pogoji upora in hitrosti, medtem ko je preskusna pnevmatika vzporedna s smerjo gibanja in površino. Ta dokument zajema delovanje Stuttgartskega merilca tornosti (Stuttgarter Reibungsmesser, SRM) od IVT ETH Zürich.

Najbolje prodajani standardi