SIST EN 60793-2:2016

Oznaka standarda: SIST EN 60793-2:2016
Koda projekta: 60192
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Optical fibres - Part 2: Product specifications - General (IEC 60793-2:2015)
Naslov (slovenski): Optična vlakna - 2. del: Specifikacije izdelka - Splošno (IEC 60793-2:2015)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 60793-2:2016 angleški jezik Active SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: MOC - Mobilne komunikacije
ICS: 33.180.10
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Sep-2016
Refer. št. objave: Sporocila 2016-09
Razveljavitev: 01-Jan-2023
Referenca razveljavitve: Sporocila 2023-01
Referenčna oznaka: EN 60793-2:2016
Področje projekta (angleško): IEC 60793-2:2011 contains the general specifications for both multimode and single-mode optical fibres. Sectional specifications for each of the four categories multimode class: A1, A2, A3, and A4 contain requirements specific to each category. Sectional specifications for each of the two single-mode classes, B and C, contain requirements common to each class. Each sectional specification includes family specifications (in normative annexes) that contain requirements for the applicable category or sub-categories. These sub-categories are distinguished on the basis of different fibre types or applications. The requirements of this standard apply to all classes. This seventh edition cancels and replaces the sixth edition published in 2007. This modification has been necessary because of the addition of new fibre categories to IEC 60793-2-10 and IEC 60793-2-50.

This publication is to be read in conjunction with IEC 60793-1 series.
Področje projekta (slovensko): Standard IEC 60793-2:2011 zajema splošne specifikacije za večrodna in enorodna optična vlakna. Področne specifikacije za vsako od štirih kategorij večrodnega razreda: A1, A2, A3 in A4 vključujejo zahteve, ki so značilne za vsako kategorijo. Področne specifikacije za oba enorodna razreda, tj. B in C, vsebujejo zahteve, ki so skupne obema razredoma. Vsaka področna specifikacija zajema skupinske specifikacije (v normativnih dodatkih), ki vključujejo zahteve za ustrezno kategorijo ali podkategorije. Te podkategorije se razlikujejo glede na različne vrste ali načine uporabe vlaken. Zahteve tega standarda se uporabljajo za vse razrede. Sedma izdaja razveljavlja in nadomešča šesto izdajo, objavljeno leta 2007. Ta sprememba je bila potrebna zaradi dodajanja novih kategorij vlaken v standarda IEC 60793-2-10 in IEC 60793-2-50.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Revidiran SIST EN 60793-2:2012 - Optična vlakna - 2. del: Specifikacije izdelka - Splošno (IEC 60793-2:2011) 24-Feb-2015
Nadomešča SIST EN 60793-2:2012 - Optična vlakna - 2. del: Specifikacije izdelka - Splošno (IEC 60793-2:2011) 07-Jun-2022
Nadomešča SIST EN 60793-2:2012 - Optična vlakna - 2. del: Specifikacije izdelka - Splošno (IEC 60793-2:2011) 21-Jun-2016
Nadomeščen z SIST EN IEC 60793-2:2020 - Optična vlakna - 2. del: Specifikacije izdelka - Splošno (IEC 60793-2:2019) 24-Dec-2019
Revidiran SIST EN IEC 60793-2:2020 - Optična vlakna - 2. del: Specifikacije izdelka - Splošno (IEC 60793-2:2019) 17-Jul-2018


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi