SIST EN 62110:2010

Oznaka standarda: SIST EN 62110:2010
Koda projekta: 21891
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Measurement procedures for electric and magnetic field levels generated by AC power systems with regard to human exposure
Naslov (slovenski): Merilni postopki za merjenje nivoja električnih in magnetnih polj, ki jih generirajo izmenični napajalni sistemi, z vidika izpostavljenosti ljudi (IEC 62110:2009)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 62110:2010 angleški jezik Active SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: INIR - Neionizirna sevanja
ICS: 17.220.20 29.240.01
Status: Objavljen
Objavljen: 01-May-2010
Refer. št. objave: Sporočila 2010-05
Referenčna oznaka: EN 62110:2009
Področje projekta (angleško): This International Standard establishes measurement procedures for electric and magnetic field levels generated by AC power systems to evaluate the exposure levels of the human body to these fields. This standard is not applicable to DC power transmission systems. This International Standard is applicable to public exposure in the domestic environment and in areas accessible to the public. This standard specifies fundamental procedures for the measurement of fields, and, with regard to human exposure, for obtaining a field value that corresponds to a spatial average over the entire human body. This standard is not applicable to occupational exposure associated with, for example, the operation and/or maintenance of the power systems. Such exposure may occur when working inside a distribution or transmission substation, a power plant, in a manhole or a tunnel for underground cables, or on an overhead line tower or pole.
Področje projekta (slovensko): Ta mednarodni standard vzpostavlja merilne postopke za merjenje električnih in magnetnih polj, ki jih generirajo izmenični napajalni sistemi, za vrednotenje ravni izpostavljenosti človeškega telesa tem poljem. Ta standard ne velja za enosmerne sisteme prenosa električne energije. Ta mednarodni standard velja za javno izpostavljenost v domačem okolju in na območjih, dostopnih javnosti. Ta standard določa bistvene postopke za merjenje polj in, z vidika izpostavljenosti ljudi, za pridobivanje vrednosti polja, ki ustreza prostorskemu povprečju za celotno človeško telo. Ta standard ne velja za izpostavljenost pri delu, povezano na primer z delovanjem in/ali vzdrževanjem napajalnih sistemov. Do takšne izpostavljenosti lahko pride med delom v razdelilni postaji za distribucijo ali prenos električne energije, v elektrarni, vstopnem jašku ali tunelu za podzemne kable ali na nadzemnih električnih stolpih ali drogovih.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Popravljen z SIST EN 62110:2010/AC:2015 - Merilni postopki za merjenje nivoja električnih in magnetnih polj, ki jih generirajo izmenični napajalni sistemi, z vidika izpostavljenosti ljudi - Popravek AC 01-Sep-2015


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi