SIST EN 295-1:2013

Oznaka standarda: SIST EN 295-1:2013
Koda projekta: 00165221
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Vitrified clay pipe systems for drains and sewers - Part 1: Requirements for pipes, fittings and joints
Naslov (slovenski): Keramični cevni sistemi za odvod odpadne vode in kanalizacijo - 1. del: Zahteve za cevi, fitinge in spoje
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 295-1:2013 angleški jezik Active SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: IOVO - Oskrba z vodo, odvod in čiščenje odpadne vode
ICS: 23.040.50 91.140.80 93.030
Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2013
Refer. št. objave: Sporocila 2013-07
Referenčna oznaka: EN 295-1:2013
Področje projekta (angleško): This European Standard specifies requirements for vitrified clay pipes, fittings and flexible joints for buried drain and sewer systems for the conveyance of wastewater (including domestic wastewater, surface water and rainwater) under gravity and periodic hydraulic surcharge or under continuous low head of pressure. This standard also specifies requirements for rubber, polyurethane and polypropylene materials and other components used for jointing clay pipes and fittings. This standard specifies different strength classes, systems of joint dimensions, lengths and fittings. This standard does not apply to special fittings, adaptors and compatible accessories, perforated pipes and fittings, manholes and inspection chambers and pipes and joints for pipe jacking, which are specified in other parts of the standard series EN 295.
Področje projekta (slovensko): Ta evropski standard določa zahteve za keramične cevi, fitinge in gibljive spoje za podzemne odvodne in kanalizacijske sisteme za prenos odpadne vode (vključno s komunalno odpadno vodo, površinsko vodo in deževnico) pod vplivom težnosti in ponavljajoče hidravlične prenapetosti ali trajnega nizkega tlaka. Ta standard določa tudi zahteve za materiale iz gume, poliuretana in polipropilena ter druge sestavne dele za spajanje keramičnih cevi in fitingov. Ta standard navaja različne razrede moči, sisteme dimenzij spojev, dolžine in fitinge. Ta standard se ne uporablja za posebne fitinge, adapterje in kompatibilne priključke, drenažne cevi in fazonske kose, vstopne in revizijske jaške ter cevi in spoje za potisne cevi, ki so navedeni v drugih delih skupine standardov EN 295.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Revidiran SIST EN 295-10:2005 - Keramične cevi, fazonski kosi in spoji za odvod odpadne vode in kanalizacijo - 10. del: Zahtevane lastnosti 01-jul-2010
Nadomešča SIST EN 295-1:1996/A2:1998 - Keramične cevi, fazonski kosi in spoji za odvod odpadne vode in kanalizacijo - 1. del: Zahteve 13-feb-2013
Nadomešča SIST EN 295-1:1996 - Keramične cevi, fazonski kosi in spoji za odvod odpadne vode in kanalizacijo - 1. del: Zahteve 13-feb-2013
Nadomešča SIST EN 295-10:2005 - Keramične cevi, fazonski kosi in spoji za odvod odpadne vode in kanalizacijo - 10. del: Zahtevane lastnosti 01-maj-2013
Nadomešča SIST EN 295-1:1996/A1:1998 - Keramične cevi, fazonski kosi in spoji za odvod odpadne vode in kanalizacijo - 1. del: Zahteve 13-feb-2013
Nadomešča SIST EN 295-1:1996/A3:2000 - Keramične cevi, fazonski kosi in spoji za odvod odpadne vode in kanalizacijo - 1. del: Zahteve 13-feb-2013
Revidiran SIST EN 295-1:1996 - Keramične cevi, fazonski kosi in spoji za odvod odpadne vode in kanalizacijo - 1. del: Zahteve 01-jul-2010


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi