SIST EN 1071-12:2010

Oznaka standarda: SIST EN 1071-12:2010
Koda projekta: 00184204
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Advanced technical ceramics - Methods of test for ceramic coatings - Part 12: Reciprocating wear test
Naslov (slovenski): Sodobna tehnična keramika - Metode za preskušanje keramičnih prevlek - 12. del: Preskus obrabe
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 1071-12:2010 angleški jezik Active SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: I13 - Imaginarni 13
ICS: 25.220.99 81.060.30
Status: Objavljen
Objavljen: 01-May-2010
Refer. št. objave: Sporočila 2010-05
Referenčna oznaka: EN 1071-12:2010
Področje projekta (angleško): This European Standard describes a method for evaluating the wear of ceramic coatings by use of a reciprocating wear test whereby a flat or spherically ended pin is reciprocated, under load, against a flat plate. Depending on the conditions being simulated, either the pin or plate or both may be coated with the material under test, with the other member of the couple being selected for its relevance to the system under evaluation. The method described is considered to be not suitable for evaluating fretting wear. The method is intended for evaluating coatings with a thickness of more than 1 μm, though might also be used for testing thinner coatings. The test may be carried out under either dry or lubricated conditions. However, the test is not designed for evaluating the properties of lubricants except insofar as they affect the wear behaviour of the materials being tested. Related methods for testing lubricants using reciprocating motion are given in references [4] - [6]. Testing a materials couple under a range of loading conditions might provide information about the adhesive and/or cohesive strength of the coating, in addition to its wear behaviour.
Področje projekta (slovensko): Ta evropski standard opisuje metodo za ocenjevanje obrabe keramičnih prevlek z uporabo preskusa obrabe, pri katerem se ploščata ali kroglasto zaključena igla pod obtežbo premočrtno premika glede na ravno ploščo. V odvisnosti od simuliranih pogojev sta lahko bodisi igla ali plošča, ali oboe, prevlečeni z materialom, ki se preskuša, pri čemer je drugi del para izbran zaradi svoje pomembnosti za sistem, ki se ocenjuje. Šteje se, da opisana metoda ni primerna za ocenjevanje fretting obrabe. Metoda je namenjena ocenjevanju prevleke z debelino več kot 1 μm, čeprav se lahko uporablja tudi za preskušanje tanjših prevlek. Preskus se lahko opravi bodisi pod suhimi ali mazanimi pogoji. Vendar pa preskus ni zasnovan za ocenjevanje lastnosti maziv, razen v kolikor vplivajo na obnašanje preskušanih materialov pri obrabi. Povezane metode za preskušanje maziv z uporabo izmeničnega gibanja so podani v referencah [4] - [6]. Preskušanje para materialov pod razponom obtežbenih pogojev lahko zagotovi podatke o sprijemni trdnosti in/ali kohezijski trdnosti prevleke poleg njegovega obnašanja glede obrabe.

Najbolje prodajani standardi