SIST EN 1020:2010

Oznaka standarda: SIST EN 1020:2010
Koda projekta: 00180078
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Non-domestic forced convection gas-fired air heaters for space heating not exceeding a net heat input of 300 kW incorporating a fan to assist transportation of combustion air or combustion products
Naslov (slovenski): Plinski grelniki zraka s prisilno konvekcijo za gretje nestanovanjskih prostorov z imensko močjo do vključno 300 kW z ventilatorjem za zgorevalni zrak in/ali produkte zgorevanja
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 1020:2010 angleški jezik Withdrawn SIST-P: 137.50 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: PLN - Plinske naprave za dom
ICS: 97.100.20
Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-feb-2010
Refer. št. objave: Sporočila 2010-02
Razveljavitev: 01-jan-2020
Referenca razveljavitve: Sporocila 2020-01
Področje projekta (angleško): This European Standard specifies the requirements and test methods for the safety and efficiency of nondomestic gas-fired air heaters having a fan to assist the transportation of combustion air and/or flue gases, hereafter referred to as "appliances". This includes appliances having forced draught burners. This European Standard applies to Type B12, B13, B14, B22, B23, B42, B43, B44, B52, B53, C12, C13, C32, C33, C62 and C63 appliances with a heat input not exceeding 300 kW (based on net calorific value) intended for use in other than single unit residential dwellings. It also applies to appliances intended for outdoor installation. Provision of the heated air may be by means of ducting or may be directly into the heated space. For Type C62 and C63 appliances, this European Standard only applies when such appliances are intended for final installation in a similar manner to Type C3 appliances. This standard does not apply to: a) appliances intended for use in a single unit residential dwelling; b) appliances of the condensing type; c) appliances with atmospheric burners without a fan to assist the transportation of combustion air and/or flue gases; d) dual purpose air conditioning appliances (heating and cooling); e) appliances where the air is heated by an intermediate fluid; f) appliances fitted with manual or automatic flue dampers; g) portable or transportable forced convection appliances; h) appliances having multiple heating units with a single draught diverter; i) appliances fitted with more than one flue outlet; j) appliances that are designed for continuous condensation within the flue system under normal operating conditions; k) appliances having combustion products evacuation ducts, POCEDs, that are non-metallic. This standard is applicable to appliances which are intended to be type tested. It also includes requirements concerning the evaluation of conformity, including factory production control, but these requirements only apply to POCEDs and their associated terminals.
Področje projekta (slovensko): Ta evropski standard določa zahteve in preskusne metode za varnost in učinkovitost plinskih negospodinjskih grelnikov zraka z ventilatorjem za zgorevalni zrak in/ali dimne pline, v nadaljevanju »aparatov«. To vključuje aparate, ki imajo gorilnike na prisilni vlek. Ta evropski standard velja za tipe aparatov B12, B13, B14, B22, B23, B42, B43, B44, B52, B53, C12, C13, C32, C33, C62 in C63 z dovodom toplote, ki ne presega 300 kW (na osnovi neto kalorične vrednosti) in ki niso namenjeni za uporabo v posameznih enotah stanovanjskih objektov. Prav tako velja za aparate, namenjene za zunanjo namestitev. Preskrbovanje s segretim zrakom lahko poteka preko vodov ali neposredno v prostor, ki se segreva. Za tipa aparatov C62 in C63 velja ta evropski standard zgolj, kadar so ti aparati namenjeni končni namestitvi na podoben način kot pri aparatih tipa C3. Ta standard ne velja za: a) aparate, namenjene za uporabo v posamezni enoti stanovanjskega objekta; b) aparate kondezacijskega tipa; c) aparate z atmosferskimi gorilniki brez ventilatorja za zgorevalni zrak in/ali dimnimi plini; d) aparate za klimatizacijo, ki imajo dvojni namen (segrevanje in hlajenje); e) aparate, kjer se zrak segreva z vmesno tekočino; f) aparate, opremljene z ročnimi ali avtomatskimi blažilniki dimnega plina; g) prenosne ali premične aparate s prisilno konvekcijo; h) aparate, ki imajo več grelnikov z enim preusmerjevalcem vleka; i) aparate, opremljene z več kot enim izhodom dimnega plina; j) aparate, ki so zasnovani za neprekinjeno kondenzacijo znotraj sistema za dimni plin pod običajnimi pogoji delovanja; k) aparate, ki imajo vode za praznjenje produktov izgorevanja, POCEDs, ki niso iz kovine. Ta standard velja za aparate, namenjene za tipsko preskušanje. Prav tako vsebuje zahteve glede ocenjevanja skladnosti, vključno s kontrolo proizvodnje, ki pa veljajo zgolj za POCEDs in z njimi povezane terminale.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomeščen z SIST EN 17082:2020 - Plinski grelniki zraka s prisilno konvekcijo za gretje stanovanjskih in nestanovanjskih prostorov z nazivno močjo do vključno 300 kW 01-jan-2020
Nadomešča SIST EN 1020:1999 - Plinski grelniki zraka s prisilno konvekcijo, za ogrevanje nestanovanjskih prostorov, z imensko močjo do vključno 300 kW, z ventilatorjem za zgorevalni zrak in/ali produkte zgorevanja 01-feb-2010
Nadomešča SIST EN 1020:1999/A1:2002 - Plinski grelniki zraka s prisilno konvekcijo za ogrevanje nestanovanjskih prostorov, z imensko močjo do vključno 300 kW, z ventilatorjem za zgorevalni zrak in/ali produkte zgorevanja - Dopolnilo A1 01-feb-2010


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi