SIST-TS CEN ISO/TS 15011-6:2012

Oznaka standarda: SIST-TS CEN ISO/TS 15011-6:2012
Koda projekta: 00121526
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Health and safety in welding and allied processes - Laboratory method for sampling fume and gases - Part 6: Procedure for quantitative determination of fume and gases from resistance spot welding (ISO/TS 15011-6:2012)
Naslov (slovenski): Zdravje in varnost pri varjenju in sorodnih postopkih - Laboratorijska metoda za vzorčenje dima in plinov - 6. del: Postopek količinskega ugotavljanja dima in plinov pri uporovnem točkastem varjenju (ISO/TS 15011-6:2012)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST-TS CEN ISO/TS 15011-6:2012 angleški jezik Active SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: VAR - Varjenje
ICS: 13.100 25.160.10
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Oct-2012
Refer. št. objave: Sporočila 2012-10
Referenčna oznaka: CEN ISO/TS 15011-6:2012
Področje projekta (angleško): This part of ISO 15011 provides guidance on determination of emission rates of fume and gases generated by spot welding of uncoated and coated steel sheets, expressed as the quantity of pollutants per spot weld. It describes the test principle and considers methods for sampling and analysis. This part of ISO 15011 can be used for determining the influence of the type of material, the coating system, and the material thickness on the possible generation of fume and gases when using a fixed combination of electrodes, welding equipment, and testing conditions. The data generated can be used by product manufacturers to provide information for inclusion in safety data sheets and by occupational hygienists to evaluate the significant substances emitted by spot welding in the performance of risk assessments and/or workplace exposure measurements.
Področje projekta (slovensko): Ta del standarda ISO 15011 vsebuje navodila za ugotavljanje stopenj emisij dima in plinov, ki nastajajo pri točkastem varjenju neprevlečene in prevlečene jeklene pločevine, izraženih v količini onesnaževal na točkovni zvar. Opisuje preskusno načelo ter obravnava metode za vzorčenje in analizo. Ta del standarda ISO 15011 je mogoče uporabiti za ugotavljanje vpliva vrste materiala, premaznega sistema in debeline materiala na morebitno nastajanje dima in plinov ob uporabi določene kombinacije elektrod, opreme za varjenje in preskusnih pogojev. Dobljene podatke lahko uporabijo proizvajalci izdelka kot informacije za vključitev v varnostne liste, higieniki na delovnem mestu pa za vrednotenje pomembnih snovi, ki nastajajo pri točkovnem varjenju, pri izvajanju ocen tveganja in/ali meritvah izpostavljenosti na delovnem mestu.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Popravljen z SIST-TS CEN ISO/TS 15011-6:2012/AC:2013 - Zdravje in varnost pri varjenju in sorodnih postopkih - Laboratorijska metoda za vzorčenje dima in plinov - 6. del: Postopek količinskega ugotavljanja dima in plinov pri uporovnem točkastem varjenju - Popravek AC (ISO/TS 15011-6:2012/Cor 1:2012) 01-Dec-2013


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi