SIST EN 12842:2012

Oznaka standarda: SIST EN 12842:2012
Koda projekta: 00203041
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Ductile iron fittings for PVC-U or PE piping systems - Requirements and test methods
Naslov (slovenski): Fitingi iz duktilne litine za PVC-U ali PE cevne sisteme - Zahteve in preskusne metode
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 12842:2012 angleški jezik Active SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: TLP - Tlačne posode
ICS: 23.040.40
Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2012
Refer. št. objave: Sporočila 2012-10
Referenčna oznaka: EN 12842:2012
Področje projekta (angleško): This European Standard specifies the requirements and associated test methods applicable to ductile iron fittings, ductile iron and mild steel couplings and flange adaptors and their joints to be used with poly(vinyl chloride) (PVC-U) pipes or polyethylene (PE) pipes. It is in conformity with EN 1452-1 to -5, ENV 1452-6 and - 7 and EN 12201-1 to -5 respectively, for the construction of pipelines: - to convey water (e.g. water intended for human consumption); - with or without pressure; - to be installed below or above ground, inside or outside buildings. This European Standard is not intended to cover sewerage applications, where additional requirements may be necessary. This European Standard is applicable to fittings which are: - manufactured with socketed, flanged or spigot ends; - supplied externally and internally coated; - suitable for PE and PVC-U pipes with fluid temperatures between 0°C and 25°C, excluding frost, and for pressures up to 16 bar (PFA). For higher temperatures (up to 45°C for PVC-U or 40°C for PE) the PFA is derated as given in EN 1452 and EN 12201; - not intended for use in areas subjected to reaction to fire regulations. This European Standard covers ductile iron fittings, couplings and flange adaptors cast by any type of foundry process or manufactured by fabrication of cast components, as well as corresponding joints, in a size range extending from DN 60 to DN 700, to be used with pipes of external diameter from 63 mm to 710 mm. As long as no equivalent European Standard exists for mild steel accessories, this European Standard also covers couplings and flange adaptors for use with PVC-U and PE pipes which are fabricated partly or entirely from mild steel as well as corresponding joints, in a size range extending from DN 60 to DN 700, to be used with pipes of external diameter from 63 mm to 710 mm. This European Standard specifies requirements for materials, dimensions and tolerances, mechanical properties and standard coatings. It also gives minimum performance requirements for all components, including restrained and non-restrained flexible joints. Joint design and gasket shapes are outside the scope of this standard. This European Standard does not cover fittings, couplings and flange adaptors intended to be used with different pipe materials other than PVC-U and PE.
Področje projekta (slovensko): Ta evropski standard določa zahteve in z njimi povezane preskusne metode za fitinge iz duktilne litine, spoje in prirobnične prilagoditve ter njihove stike iz duktilne litine in mehkega jekla, ki jih je treba uporabljati s cevmi iz polivinilklorida (PVC-U) ali polietilena (PE). Je v skladu s standardi EN 1452-1 do-5, ENV 1452-6 in - 7 ter EN 12201-1 do -5 za gradnjo cevovodov: – za prenos vode (npr. pitne vode); – tlačnih ali netlačnih; – za podzemno ali nadzemno namestitev v stavbah ali na prostem. Ta evropski standard ne zajema področja kanalizacije, za katero so lahko potrebne dodatne zahteve. Ta evropski standard se uporablja za fitinge, ki so: – proizvedeni z zaključki s spoji z vtičnimi obojkami, prirobnicami ali koncem cevi, ki se prilega drugi cevi; dobavljeni z zunanjim in notranjim premazom; – primerni za polivinilkloridne ali polietilenske cevi s temperaturami tekočine med 0 °C in 25 °C, brez zamrznitve, in tlakom do 16 barov (PFA). Za višje temperature (do 45 °C za PVC-U ali 40 °C za PE) je PFA omejen, kot je določeno v standardih EN 1452 in EN 12201; – ni za uporabo na področjih, za katere veljajo predpisi o požarni odpornosti. Ta evropski standard zajema fitinge iz duktilne litine, spoje in prirobnične prilagoditve, ulite s katerim koli livarskim postopkom ali proizvedene z izdelavo litih sestavnih delov, ter ustrezne stike velikosti od DN 60 do DN 700, ki se uporabljajo s cevmi z zunanjim premerom od 63 mm do 710 mm. Če za sklope iz mehkega jekla ni enakovrednega evropskega standarda, ta standard zajema tudi spoje in prirobnične prilagoditve, ki se uporabljajo s polivinilkloridnimi in polietilenskimi cevmi in so v celoti ali delno izdelani iz mehkega jekla, ter ustrezne stike velikosti od DN 60 do DN 700, ki se uporabljajo s cevmi z zunanjim premerom od 63 mm do 710 mm. Ta evropski standard določa zahteve za materiale, dimenzije in tolerance ter mehanske lastnosti in standardne premaze. Določa tudi zahteve glede zmogljivosti za vse sestavne dele, vključno s pritrjenimi in nepritrjenimi gibljivimi stiki. Konstruiranje stikov in oblike tesnil ne spadajo na področje uporabe tega standarda. Ta evropski standard ne zajema fitingov, spojev in prirobničnih prilagoditev za uporabo z različnimi materiali za cevi, ki niso iz polivinilklorida in polietilena.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN 12842:2001 - Fitingi iz duktilne litine za PVC-U ali PE cevne sisteme - Zahteve in postopki preskušanja 01-okt-2012


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi