SIST EN 50470-1:2007

Oznaka standarda: SIST EN 50470-1:2007
Koda projekta: 16704
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Electricity metering equipment (a.c.) -- Part 1: General requirements, tests and test conditions - Metering equipment (class indexes A, B and C)
Naslov (slovenski): Oprema za merjenje električne energije (a.c.) - 1. del: Splošne zahteve, preskušanje in preskusni pogoji - Merilna oprema (razredni indeksi A, B in C)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 50470-1:2007 angleški jezik Active SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: MEE - Oprema za merjenje električne energije in krmiljenje obremenitve
ICS: 17.220.20 91.140.50
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Mar-2007
Refer. št. objave: Sporocila 2007-03-01
Referenčna oznaka: EN 50470-1:2006
Področje projekta (angleško): This European Standard applies to newly manufactured watt-hour meters, measuring active electrical energy, intended for residential, commercial and light industrial use, for use on 50 Hz electrical networks. It specifies general requirements and type tests methods. It applies to electromechanical or static watt-hour meters for indoor and outdoor application, consisting of a measuring element and register(s) enclosed in a meter case. It also applies to operation indicator(s) and test output(s). If the meter has (a) measuring element(s) for more than one type of energy (multi-energy meters), or when other functional elements, like maximum demand indicators, electronic tariff registers, time switches, ripple control receivers, data communication interfaces, etc. are enclosed in the meter case (multi-function meters) then this standard applies only for the active energy metering part. This standard distinguishes between:-electromechanical and static meters; -meters of class indexes A, B and C;-direct connected and transformer operated meters;-protective class I and protective class II meters;-meters intended to be used indoors and outdoors. It does not apply to:-watt-hour meters where the voltage across the connection terminals exceeds 600 V (line-to-line voltage for meters for polyphase systems);-portable meters;-reference meters. For rack-mounted meters, the mechanical properties are not covered in this standard. The test levels are regarded as minimum values to guarantee the proper functioning of the meter under normal working conditions. For special applications, other test levels might be necessary and should be agreed on between the user and the manufacturer.
Področje projekta (slovensko): Ta evropski standard se nanaša na novo proizvedene merilnike Wh,ki merijo aktivno električno energijo namenjeno za domačo, komercialno in industrijsko uporabo na 50 Hz električnem omrežju. Poudarja osnovne zahteve in preskusne postopke. Nanaša se na elektro-mehanične ali statične merilnike Wh za notranjo in zunanjo montažo, sestavljeno iz meritvenih elementov in registrov, ki so priloženi v merilnem ohišju. Uporablja se tudi kot indikator delovanja in preskusni izhod. Če ima merilnik več merilnih elementov za več vrst energije (multi energijski merilnik) ali ko so ostali funkcionalni elementi, kot indikatorji maksimuma, elektronski tarifni registri, časovna stikala, kontrolni prejemniki nihanj, podatkovni komunikacijski interface, itn. priloženi v merilno ohišje (multi funkcionalni merilniki) potem se ta standard nanaša samo na aktivni energijski merilni del. Ta standard razlikuje med: - elektromehaničnimi in statičnimi merilniki; - merilniki z razrednimi indeksi A,B in C; - direktno povezanimi in prenosno delujočimi merilniki; - merilniki zaščitnega razreda I in II; - merilniki, ki so namenjeni za zunanjo in notranjo montažo. Ne nanaša se na: - Wh merilnike, kjer napetost na priključnih sponkah presega 600 V (medlinijska napetost za merilnike za večfazne sisteme); - prenosne merilnike; - referenčne merilnike. Za merilnike, ki se montirajo na standardizirane nosilce, mehanične lastnosti niso zajete v tem standardu. Preskusni nivoji veljajo za minimalne vrednosti, ki zagotavljajo pravilno delovanje merilnikov pod normalnimi delovnimi pogoji. Za posebne uporabe so lahko potrebni ostali preskusni nivoji ter morajo biti po dogovoru med uporabnikom in proizvajalcem.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Dopolnjen z SIST EN 50470-1:2007/A1:2019 - Oprema za merjenje električne energije (a.c.) - 1. del: Splošne zahteve, preskušanje in preskusni pogoji - Merilna oprema (razredni indeksi A, B in C) - Dopolnilo A1 01-Feb-2019


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi