SIST HD 60364-7-710:2012

Oznaka standarda: SIST HD 60364-7-710:2012
Koda projekta: 2282
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Low-voltage electrical installations - Part 7-710: Requirements for special installations or locations - Medical locations
Naslov (slovenski): Nizkonapetostne električne inštalacije - 7-710. del: Zahteve za posebne inštalacije ali lokacije - Medicinski prostori (IEC 60364-7-710:2002, spremenjen)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST HD 60364-7-710:2012 angleški jezik Active SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: ELI - Nizkonapetostne in komunikacijske električne inštalacije
ICS: 11.020.99 91.140.50
Status: Objavljen
Objavljen: 01-May-2012
Refer. št. objave: Sporočila 2012-05
Referenčna oznaka: HD 60364-7-710:2012
Področje projekta (angleško): The particular requirements of this part of HD 60364 apply to electrical installations in medical locations so as to ensure safety of patients and medical staff. These requirements, in the main, refer to hospitals, private clinics, medical and dental practices, health care centres and dedicated medical rooms in the work place. The requirements of this part do not apply to ME equipment. This part also applies to electrical installations in locations designed for medical research. NOTE 1 It may be necessary to modify the existing electrical installation, in accordance with this standard, when a change of utilization of the location occurs. Special care should be taken where intracardiac procedures are performed in existing installations. NOTE 2 Where applicable, this standard can also be used in veterinary clinics. NOTE 3 For ME equipment and ME systems, refer to the EN 60601 series. NOTE 4 Care should be taken that other installations should not impair the installations. NOTE 5 These requirements concern, for example, electrical installations for medical locations in: − hospitals and clinics (including container design); − sanatoriums and health clinics; − dedicated locations in homes for senior citizens and aged care, where the patients are subjected to medical care; − medical centres, outpatients’ clinics and departments, casualty wards; − other outpatients’ institutions (industrial, sports and others).
Področje projekta (slovensko): Posebne zahteve tega dela standarda HD 60364 se uporabljajo za električne inštalacije v medicinskih prostorih, da se zagotovi varnost pacientov in zdravniškega osebja. Te zahteve se nanašajo predvsem na bolnišnice, zasebne klinike, zdravstvene in zobozdravstvene ambulante, zdravstvene domove ter namenske medicinske prostore na delovnem mestu. Zahteve tega dela se ne uporabljajo za medicinsko električno opremo. Ta del se uporablja tudi za električne inštalacije v prostorih, namenjenih medicinskim raziskavam. OPOMBA 1: Morda je treba spremeniti obstoječo električno inštalacijo v skladu s tem standardom, kadar pride do spremembe rabe prostora. Posebna pozornost naj se nameni izvajanju kardioloških posegov v obstoječih inštalacijah. OPOMBA 2: Ta standard se lahko po potrebi uporablja tudi za veterinarske klinike. OPOMBA 3: Za medicinsko električno opremo in medicinske električne sisteme glejte skupino standardov EN 60601. OPOMBA 4: Paziti je treba, da druge inštalacije ne vplivajo negativno na inštalacije. OPOMBA 5: Te zahteve se na primer uporabljajo za električne inštalacije za medicinske prostore v: – bolnišnicah in klinikah (vključno z zasnovo zabojnika); – sanatorijih in zdravstvenih klinikah; – namenskih prostorih v domovih za starejše občane in oskrbo starostnikov, kjer so pacienti deležni zdravstvene oskrbe; – medicinskih centrih, ambulantah in oddelkih, nezgodnih oddelkih; – drugih ambulantnih ustanovah (industrijskih, športnih in drugih). OPOMBA 6: Uporaba tega harmonizacijskega dokumenta ne izključuje upoštevanja nacionalnih predpisov.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Popravljen z SIST HD 60364-7-710:2012/AC:2013 - Nizkonapetostne električne inštalacije - 7-710. del: Zahteve za posebne inštalacije ali lokacije - Medicinski prostori - Popravek AC 01-May-2013
Nadomešča SIST IEC 60364-7-710:2006 - Električne inštalacije zgradb – 7-710. del: Zahteve za posebne inštalacije ali lokacije – Medicinski prostori 01-May-2012
Revidiran kSIST FprHD 60364-7-710:2021 - Nizkonapetostne električne inštalacije - 7-710. del: Zahteve za posebne inštalacije ali lokacije - Medicinski prostori 18-Oct-2016


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi