SIST-TS ISO/TS 55010:2020

Oznaka standarda: SIST-TS ISO/TS 55010:2020
Koda projekta: 072700
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Asset management - Guidance on the alignment of financial and non-financial functions in asset management
Naslov (slovenski): Obvladovanje premoženja - Napotki o uskladitvi finančnih in nefinančnih funkcij pri obvladovanju premoženja
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST-TS ISO/TS 55010:2020 angleški jezik Active SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: VZD - Vzdrževanje in obvladovanje premoženja
ICS: 03.100.10
Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2020
Refer. št. objave: Sporocila 2020-01
Referenčna oznaka: ISO/TS 55010:2019
Področje projekta (angleško): This Standard gives guidelines for the alignment between financial and non-financial asset management functions, in order to improve internal control as part of an organization’s management system. Alignment of these functions will enable the realization of value derived from the implementation of asset management detailed within ISO 55000, ISO 55001 and ISO 55002, particularly ISO 55002:2018, Annex F. The guidance in this document is consistent with the requirements of ISO 55001 for an asset management system but does not add new requirements to ISO 55001 or provide interpretations of the requirements of ISO 55001. For an example of an organization aligning its asset management functions, see Annex F.
Področje projekta (slovensko): Ta standard podaja smernice za uskladitev finančnih in nefinančnih funkcij pri obvladovanju premoženja z namenom izboljšanja notranjega nadzora kot del sistema vodenja organizacije. Uskladitev teh funkcij bo omogočila realizacijo vrednosti, ki izhaja iz izvajanja obvladovanja premoženja, opisanega v standardih ISO 55000, ISO 55001 in ISO 55002 ter predvsem v dodatku F standarda ISO 55002:2018. Smernice v tem dokumentu so skladne z zahtevami iz standarda ISO 55001 za sistem obvladovanja premoženja, vendar ne dodajajo novih zahtev za standard ISO 55001 niti ne podajajo razlag zahtev standarda ISO 55001. Za primer uskladitev funkcij v zvezi z obvladovanjem premoženja v organizaciji glej dodatek F.

Najbolje prodajani standardi