SIST EN 1295-1:2019

Oznaka standarda: SIST EN 1295-1:2019
Koda projekta: 00165289
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Structural design of buried pipelines under various conditions of loading - Part 1: General requirements
Naslov (slovenski): Projektiranje vkopanih cevovodov pri različnih pogojih obremenitve - 1. del: Splošne zahteve
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 1295-1:2019 angleški jezik Active SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: IOVO - Oskrba z vodo, odvod in čiščenje odpadne vode
ICS: 93.025 93.030
Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2019
Refer. št. objave: Sporocila 2019-07
Referenčna oznaka: EN 1295-1:2019
Področje projekta (angleško): This document specifies the requirements for the structural design of water supply pipelines, drains and sewers, and other water industry pipelines, whether operating at atmospheric, greater or lesser pressure. In addition, this document gives guidance on the application of the nationally established methods of design declared by and used in CEN member countries at the time of preparation of this document. This guidance is an important source of design expertise, but it cannot include all possible special cases, in which extensions or restrictions to the basic design methods may apply. Since in practice precise details of types of soil and installation conditions are not always available at the design stage, the choice of design assumptions is left to the judgement of the engineer. In this connection the guide can only provide general indications and advice. This document specifies the requirements for structural design and indicates the references and the basic principles of the nationally established methods of design (see Annexes A and B).
Področje projekta (slovensko): Ta dokument določa zahteve za konstrukcijsko zasnovo vodovodnih cevi, odtokov in kanalizacije ter drugih industrijskih vodovodnih cevi, ki delujejo pri atmosferskem, večjem ali manjšem tlaku. Poleg tega ta dokument podaja smernice za uporabo nacionalnih postopkov načrtovanja, ki so jih v času priprave tega dokumenta razglasile in jih uporabljajo države članice CEN. Te smernice so pomemben vir strokovnega znanja o načrtovanju, vendar ne morejo vključevati vseh možnih posebnih primerov, v katerih se lahko uporabljajo razširitve ali omejitve osnovnih metod načrtovanja. Ker v praksi podrobnosti o vrsti tal in pogojih namestitve niso vedno na voljo že v fazi načrtovanja, je izbira predpostavk pri načrtovanju prepuščena presoji inženirja. Zato lahko ta priročnik podaja samo splošne smernice in nasvete. Ta dokument določa zahteve za konstrukcijsko zasnovo in podaja reference in osnovna načela nacionalnih postopkov načrtovanja (glej dodatka A in B).
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN 1295-1:1998 - Projektiranje vkopanih cevovodov pri različnih pogojih obremenitve - 1.del: Splošne zahteve 01-jul-2019


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi