SIST EN 16602-80:2019

Oznaka standarda: SIST EN 16602-80:2019
Koda projekta: JT005134
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Space product assurance - Software product assurance
Naslov (slovenski): Zagotavljanje varnih proizvodov v vesoljski tehniki - Zagotavljanje varne programske opreme
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 16602-80:2019 angleški jezik Active SIST-N: 130.68 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: I13 - Imaginarni 13
ICS: 35.080 49.140
Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2019
Refer. št. objave: Sporocila 2019-02
Referenčna oznaka: EN 16602-80:2018
Področje projekta (angleško): This Standard defines a set of software product assurance requirements to be used for the development and maintenance of software for space systems. Space systems include manned and unmanned spacecraft, launchers, payloads, experiments and their associated ground equipment and facilities. Software includes the software component of firmware. This Standard also applies to the development or reuse of non­deliverable software which affects the quality of the deliverable product or service provided by a space system, if the service is implemented by software. ECSS-Q-ST-80 interfaces with space engineering and management, which are addressed in the Engineering (-E) and Management (-M) branches of the ECSS System, and explains how they relate to the software product assurance processes. This standard may be tailored for the specific characteristic and constrains of a space project in conformance with ECSS-S-ST-00. Tailoring of this Standard to a specific business agreement or project, when software product assurance requirements are prepared, is also addressed in clause 4.3.
Področje projekta (slovensko): Ta standard določa niz zahtev za zagotavljanje varne programske opreme, ki se uporablja za razvoj in vzdrževanje programske opreme za vesoljske sisteme. Vesoljski sistemi vključujejo vesoljska plovila s posadko in brez nje, lansirnike, tovor, poskuse ter pripadajočo opremo in objekte na zemlji. Programska oprema vključuje programsko komponento vdelane programske opreme. Ta standard se uporablja tudi za razvoj ali ponovno uporabo programske opreme, ki je ni mogoče dobaviti in ki vpliva na kakovost dobavljenega izdelka ali storitve, ki jo zagotavlja vesoljski sistem, če se storitev izvaja s programsko opremo. ECSS-Q-ST-80 se navezuje na vesoljski inženiring in upravljanje, ki ju obravnavata veji inženiringa (-E) in upravljanja (-M) sistema ECSS, ter pojasnjuje njuno povezavo s postopki zagotavljanja varne programske opreme. Ta standard se lahko prilagodi posameznim lastnostim in omejitvam vesoljskega projekta v skladu s standardom ECSS-S-ST-00. V točki 4.3. je obravnavana tudi prilagoditev tega standarda posebni poslovni pogodbi ali projektu, zlasti pri pripravi zahtev za zagotavljanje varnosti programske opreme.

Najbolje prodajani standardi