SIST EN 61784-1:2015

Oznaka standarda: SIST EN 61784-1:2015
Koda projekta: 24204
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Industrial communication networks - Profiles - Part 1: Fieldbus profiles (IEC 61784-1:2014)
Naslov (slovenski): Industrijska komunikacijska omrežja - Profili - 1. del: Profili procesnih vodil (IEC 61784-1:2014)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 61784-1:2015 angleški jezik Active SIST-V: 203.28 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine
ICS: 25.040.40 35.100.05
Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2015
Refer. št. objave: Sporocila 2015-03
Razveljavitev: 01-mar-2022
Referenca razveljavitve: Sporocila 2022-03
Referenčna oznaka: EN 61784-1:2014
Področje projekta (angleško): This part of IEC 61784 defines a set of protocol specific communication profiles based primarily on the IEC 61158 series, to be used in the design of devices involved in communications in factory manufacturing and process control. Each profile selects specifications for the communications protocol stack at a device. It contains a minimal set of required services at the application layer and specification of options in intermediate layers defined through references. If no application layer is included, then a minimal set of required services at the Data-link layer is specified. The appropriate references to the protocol specific types are given in each communication profile family or associated profiles. NOTE All profiles are based on standards or draft standards or International Standards published by the IEC or Each profile selects an appropriate consistent and compatible subset of services and protocols from the total available set that is defined and modeled in IEC 61158. For the selected subset of services and protocols, the profile also describes any possible or necessary constrains in parameter values.
Področje projekta (slovensko): Ta del standarda IEC 61784 določa sklop komunikacijskih profilov, specifičnih za protokol, predvsem na osnovi serije IEC 61158, za uporabo pri oblikovanju naprav, ki sodelujejo v komunikacijah v tovarniški proizvodnji in kontroli procesa. Vsak profil izbere specifikacije za sklad komunikacijskega protokola na napravi. Vsebuje minimalen sklop zahtevanih opravil na aplikacijskem nivoju in specifikacijo možnosti na vmesnih nivojih, opredeljeno z napotili. Če ni vključen noben aplikacijski nivo, potem se določi minimalen sklop zahtevanih opravil na ravni podatkovnih povezav. Ustrezni sklici na posebne tipe protokola so podani v vsaki družini komunikacijskega profila ali pridruženih profilov. OPOMBA Vsi profili temeljijo na standardih ali osnutkih standardov ali mednarodnih standardih, ki jih je objavil IEC ali vsak profil izbere ustrezno podskupino skladnih in združljivih opravil ter protokolov iz vseh razpoložljivih sklopov, ki so določeni in oblikovani v standardu IEC 61158. Za izbrane podskupine opravil in protokolov profil opisuje tudi morebitne potrebne ali nujne omejitve vrednosti parametrov.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Revidiran SIST EN 61784-1:2010 - Industrijska komunikacijska omrežja - Profili - 1. del: Profili procesnih vodil (IEC 61784-1:2010) 06-maj-2014
Nadomeščen z SIST EN IEC 61784-1:2019 - Industrijska komunikacijska omrežja - Profili - 1. del: Profili procesnih vodil (IEC 61784-1:2019) 04-jun-2019


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi