SIST EN ISO 16090-1:2018

Oznaka standarda: SIST EN ISO 16090-1:2018
Koda projekta: 00143084
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Machine tools safety - Machining centres, Milling machines, Transfer machines - Part 1: Safety requirements (ISO 16090-1:2017)
Naslov (slovenski): Varnost obdelovalnih strojev - Obdelovalni centri, frezalni stroji in stroji za prenos - 1. del: Varnostne zahteve (ISO 16090-1:2017)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN ISO 16090-1:2018 angleški jezik Active SIST-P: 151.25 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: VSN - Varnost strojev in naprav
ICS: 25.080.20
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Oct-2018
Refer. št. objave: Sporocila 2018-10
Referenčna oznaka: EN ISO 16090-1:2018
Področje projekta (angleško): This standard specifies the technical safety requirements and protective measures to be adopted by persons undertaking the design, construction and supply (including installation and dismantling, with arrangements for transport and maintenance) of machines for cold working of metal with geometrically-defined cutting edge tools (milling). This international standard takes account of intended use, including reasonably foreseeable misuse, maintenance, cleaning, and setting operations. It specifies access conditions to operators positions and manual load/unload stations. It presumes accessibility to the machine from all directions. It describes means to reduce risks to operators and other exposed persons. This standard includes the following machines but is not limited to these: a) Milling machines including machines capable of performing boring operations, b) Numerical controlled milling machines, milling- and machining centres, c) Transfer and special purpose machines, which are designed to process only a pre-specified metal or analogous material workpiece, or limited family of similar workpieces by means of a predetermined sequence of machining operations and process parameters. This international standard also applies to workpiece transfer devices including transport devices for loading/unloading when they form an integral part of the machine. This international standard deals with significant hazards relevant to milling machines when they are used as intended and under the conditions foreseen by the manufacturer (see clause 4). Hazards arising from other metal working processes (e.g. grinding, turning, friction welding, forming, EDM, laser processing) are covered by other standards (see Bibliography). This international standard applies to machines which are manufactured after its date of publication.
Področje projekta (slovensko): Ta standard določa tehnične varnostne zahteve in zaščitne ukrepe, ki jih morajo upoštevati osebe, ki se ukvarjajo z načrtovanjem, gradnjo in dobavo (vključno z montažo, razstavljanjem, transportom in vzdrževanjem) strojev za hladno obdelavo kovin z geometrično določenimi orodji z rezalnimi robovi (frezanje). Ta mednarodni standard upošteva predvideno uporabo, vključno z razumno predvideno nepravilno uporabo, vzdrževanje, čiščenje in nameščanje. Določa pogoje za dostop do položaja za upravljanje in postaj za natovarjanje/raztovarjanje. Predvideva dostop do stroja iz vseh smeri. Opisuje načine za zmanjšanje nevarnosti za upravljavce in druge izpostavljene osebe. Ta standard zajema naslednje stroje, vendar ni omejen nanje: a) frezalni stroji, vključno s stroji za vrtanje, b) računalniško krmiljeni frezalni stroji, središča za frezanje in strojno obdelavo, c) transportni stroji in stroji za posebne namene, ki so zasnovani samo za obdelavo vnaprej določene kovine ali obdelovanca iz podobnega materiala ali omejenih podobnih obdelovancev ali obdelovancev iz iste družine z vnaprej določenim zaporedjem postopkov strojne obdelave in parametrov. Ta mednarodni standard se uporablja tudi za naprave za prenos obdelovancev, vključno s transportnimi napravami za natovarjanje/raztovarjanje, če predstavljajo bistveni del stroja. Ta mednarodni standard obravnava večje nevarnosti, ki se nanašajo na frezalne stroje, kadar se uporabljajo v skladu s svojim namenom in pod pogoji, ki jih je predvidel proizvajalec (glej točko 4). Nevarnosti zaradi drugih postopkov obdelave kovin npr. mletja, obračanja, tornega varjenja, oblikovanja, EDM, laserske obdelave) so zajeti v drugih standardih (glejte bibliografijo). Ta mednarodni standard se uporablja za stroje, ki so bili izdelani po datumu njegove objave.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN 12417:2002+A2:2009/AC:2010 - Obdelovalni stroji - Varnost - Obdelovalni centri 11-Apr-2018
Nadomešča SIST EN 12417:2002+A2:2009 - Obdelovalni stroji - Varnost - Obdelovalni centri 01-Nov-2018
Nadomešča SIST EN 14070:2004+A1:2009 - Varnost obdelovalnih strojev - Stroji za prenos in posebne namene 11-Apr-2018
Revidiran oSIST prEN ISO 16090-1:2021 - Varnost obdelovalnih strojev - Obdelovalni centri, frezalni stroji in stroji za prenos - 1. del: Varnostne zahteve (ISO/DIS 16090-1:2020) 12-Aug-2020
Nadomešča SIST EN 13128:2002+A2:2009 - Varnost obdelovalnih strojev - Frezalni stroji (vključno z vrtalnimi stroji) 11-Apr-2018
Nadomešča SIST EN 14070:2004+A1:2009/AC:2010 - Varnost obdelovalnih strojev - Stroji za prenos in posebne namene 11-Apr-2018
Nadomešča SIST EN 13128:2002+A2:2009/AC:2010 - Varnost obdelovalnih strojev - Frezalni stroji (vključno z vrtalnimi stroji) 11-Apr-2018


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi