SIST EN 61010-1:2010

Oznaka standarda: SIST EN 61010-1:2010
Koda projekta: 22196
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Safety requirements for electrical equipment for measurement, control and laboratory use - Part 1: General requirements (IEC 61010-1:2010)
Naslov (slovenski): Varnostne zahteve za električno opremo za meritve, nadzor in laboratorijsko uporabo - 1. del: Splošne zahteve (IEC 61010-1:2010)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 61010-1:2010 slovenski jezik Active SISTP-SP: 187.55 EUR
PDF
Papir
SIST EN 61010-1:2010 angleški jezik Active SIST-P: 151.25 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine
ICS: 19.080 71.040.10
Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2010
Refer. št. objave: Sporočila 2010-12
Referenčna oznaka: EN 61010-1:2010
Področje projekta (angleško): This part of IEC 61010 specifies general safety requirements for the following types of electrical equipment and their accessories, wherever they are intended to be used. a) Electrical test and measurement equipment This is equipment which by electromagnetic means tests, measures, indicates or records one or more electrical or physical quantities, also non-measuring equipment such as signal generators, measurement standards, power supplies for laboratory use, transducers, transmitters, etc. NOTE 1 This includes bench-top power supplies intended to aid a testing or measuring operation on another piece of equipment. Power supplies intended to power equipment are within the scope of IEC 61558 (see 1.1.2 h)). This standard also applies to test equipment integrated into manufacturing processes and intended for testing manufactured devices. NOTE 2 Manufacturing test equipment is likely to be installed adjacent to and interconnected with industrial machinery in this application. b) Electrical industrial process-control equipment This is equipment which controls one or more output quantities to specific values, with each value determined by manual setting, by local or remote programming, or by one or more input variables. c) Electrical laboratory equipment This is equipment which measures, indicates, monitors, inspects or analyses materials, or is used to prepare materials, and includes in vitro diagnostic (IVD) equipment. This equipment may also be used in areas other than laboratories; examples include selftest IVD equipment to be used in the home and inspection equipment to be used to check people or material during transportation.
Področje projekta (slovensko): Ta del IEC 61010 določa splošne varnostne zahteve za naslednje tipe električne opreme in njenih dodatkov, kadar se jih namerava uporabiti: a) Električni preskus in oprema za merjenje To je oprema, ki na elektromagnetni način preskuša, meri, navaja in beleži eno ali več električnih ali fizičnih količin, prav tako pa tudi oprema, ki ni merilna, kot so generatorji signalov, meritveni standardi, napajalniki za laboratorijsko uporabo, pretvorniki, oddajniki itd. OPOMBA 1: Vsebuje namizne napajalnike, namenjene za pomoč pri preskušanju ali merjenju delovanja na drugem kosu opreme. Napajalniki, namenjeni za napajanje opreme, so znotraj področja uporabe IEC 61558 (glej 1.1.2 (h)). Ta standard prav tako velja za preskusno opremo, vgrajeno v proizvodni proces in namenjeno za preskušanje proizvedenih naprav. OPOMBA 2: Preskusna oprema za proizvodnjo je verjetno vgrajena v bližini in povezana z industrijskimi stroji, ki se tako uporabljajo. b) Električna oprema za nadzor industrijskih procesov To je oprema, ki nadzoruje eno ali več izhodnih količin za določene vrednosti, kjer je vsaka vrednost določeno z ročno nastavitvijo z lokalnim ali oddaljenim programiranjem ali z eno ali več vnosnimi spremenljivkami. c) Električna laboratorijska oprema To je oprema, ki meri, navaja, spremlja, pregleduje ali analizira materiale ali je uporabljena za pripravo materialov, in vsebuje in vitro diagnostično (IVD) opremo. Ta oprema se lahko uporabi tudi izven laboratorijev; primeri vsebujejo IVD opremo za samopreskušanje, ki se uporablja v domovih, in opremo za pregledovanje, ki se uporablja za preverjanje ljudi ali materiala med prevozom.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča OSIST prEN 61010-1:2004 - Varnostne zahteve za električno opremo za meritve, nadzor in laboratorijsko uporabo – 1. del: Splošne zahteve 01-dec-2010
Nadomešča SIST EN 61010-1:2002 - Safety requirements for electrical equipment for measurement, control, and laboratory use - Part 1: General requirements 01-dec-2010
Dopolnjen z SIST EN 61010-1:2010/A1:2019 - Varnostne zahteve za električno opremo za meritve, nadzor in laboratorijsko uporabo - 1. del: Splošne zahteve (IEC 61010-1:2010/A1:2016, spremenjen) 01-dec-2015
Revidiran SIST EN 61010-1:2002 - Safety requirements for electrical equipment for measurement, control, and laboratory use - Part 1: General requirements 08-okt-2013


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi