SIST EN 16723-2:2017

Oznaka standarda: SIST EN 16723-2:2017
Koda projekta: 00408005
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Natural gas and biomethane for use in transport and biomethane for injection in the natural gas network - Part 2: Automotive fuels specification
Naslov (slovenski): Zemeljski plin in biometan za uporabo v prometu in biometan za dodajanje v omrežje zemeljskega plina - 2. del: Specifikacije goriv za motorna vozila
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 16723-2:2017 angleški jezik Active SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: DPL - Oskrba s plinom
ICS: 43.060.40 75.160.30
Status: V reviziji
Objavljen: 01-Sep-2017
Refer. št. objave: Sporocila 2017-09
Referenčna oznaka: EN 16723-2:2017
Področje projekta (angleško): This standard specifies the requirements and test methods for natural gas, biomethane and blends of both at the point of use as automotive fuels. This standard applies to the previously mentioned fuels irrespective of the storage state (compressed or liquefied). NOTE: to check compliance with some requirements set by the standard, LNG or liquefied biomethane has to be re-gasified prior to testing.
Področje projekta (slovensko): Ta standard določa zahteve in preskusne metode za zemeljski plin, biometan in mešanice obeh ob uporabi kot goriva za motorna vozila. Ta standard se uporablja za prej navedena goriva ne glede na stanje skladiščenja (stisnjena ali utekočinjena). OPOMBA: Za preverjanje skladnosti z nekaterimi zahtevami, ki jih določa standard, je treba utekočinjen zemeljski plin ali utekočinjen biometan pred preskušanjem ponovno upliniti.

Najbolje prodajani standardi