SIST EN IEC/ASTM 62885-6:2019

Oznaka standarda: SIST EN IEC/ASTM 62885-6:2019
Koda projekta: 68155
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Surface cleaning appliances - Part 6: Wet hard floor cleaning appliances for household or similar use - Methods for measuring the performance
Naslov (slovenski): Naprave za površinsko čiščenje - 6. del: Čistilniki za mokro čiščenje trdih tal za gospodinjsko in podobno uporabo - Metode za merjenje učinkovitosti
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN IEC/ASTM 62885-6:2019 angleški jezik Active SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: FGA - Funkcionalnost gospodinjskih aparatov
ICS: 97.080
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Nov-2019
Refer. št. objave: Sporocila 2019-11
Referenčna oznaka: EN IEC/ASTM 62885-6:2019
Področje projekta (angleško): This International Standard is applicable for measurements of the performance of wet hard floor cleaning appliances for household use in or under conditions similar to those in households. In the case of appliances with combined functionality, this standard only addresses the wet cleaning functionality. The purpose of this standard is to specify essential performance characteristics of wet hard floor cleaning appliances which are of interest to users and to describe methods for measuring these characteristics. NOTE 1 Due to the influence of environmental conditions, variations in time, origin of test materials and proficiency of the operator, most of the described test methods will give more reliable results when applied for comparative testing of a number of appliances at the same time, in the same laboratory and by the same operator. NOTE 2 This standard is not intended for cordless and robotic wet hard floor cleaning appliances. For safety requirements, reference is made to IEC 60335-1, IEC 60335-2-2, IEC 60335-2-10, and IEC 60335-2-54. A recommendation on information for the consumer at the point of sale is given in Annex B.
Področje projekta (slovensko): Ta mednarodni standard se uporablja za merjenje zmogljivosti čistilnikov za mokro čiščenje trdih tal za gospodinjsko in podobno uporabo pod pogoji, ki ustrezajo ali so podobni pogojem v gospodinjstvih. V primeru aparatov s kombinirano funkcionalnostjo ta standard obravnava samo funkcijo mokrega čiščenja. Namen tega standarda je določiti glavne lastnosti delovanja čistilnikov za mokro čiščenje trdih tal, ki zanimajo uporabnike, ter opisati metode za merjenje teh lastnosti. OPOMBA 1: Zaradi vpliva okoljskih pogojev, časovne spremenljivosti, izvora materialov za preskušanje in usposobljenosti upravljavca večina opisanih preskusnih metod pokaže zanesljivejše rezultate, če se uporabijo pri istočasnem primerjalnem preskušanju več aparatov, ki ga en upravljavec izvede v istem laboratoriju. OPOMBA 2: Ta standard ni namenjen za brezžične in robotske čistilnike za mokro čiščenje trdih tal. Pri varnostnih zahtevah se upošteva standarde IEC 60335-1, IEC 60335-2-2, IEC 60335-2-10 in IEC 60335-2-54. Priporočilo o informacijah za potrošnika na prodajnem mestu je podano v dodatku B.

Najbolje prodajani standardi