SIST EN ISO 12215-5:2019

Oznaka standarda: SIST EN ISO 12215-5:2019
Koda projekta: CST01141
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Small craft - Hull construction and scantlings - Part 5: Design pressures for monohulls, design stresses, scantlings determination (ISO 12215-5:2019)
Naslov (slovenski): Mala plovila - Konstrukcija trupa in zahtevane lastnosti - 5. del: Načrtovani tlaki za enojne ladijske trupe, načrtovane napetosti in ugotavljanje lastnosti (ISO 12215-5:2019)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN ISO 12215-5:2019 angleški jezik Active SIST-O: 140.36 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: I13 - Imaginarni 13
ICS: 47.020.10 47.080
Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2019
Refer. št. objave: Sporocila 2019-09
Referenčna oznaka: EN ISO 12215-5:2019
Področje projekta (angleško): This document defines the dimensions, design local pressures, mechanical properties and design stresses for the scantlings determination of monohull small craft with a hull length (LH) or a load line length (see NOTE 1) of up to 24 m. It considers all parts of the craft that are assumed to be watertight or weathertight when assessing stability, freeboard and buoyancy in accordance with ISO 12217. NOTE 1 The load line length is defined in the IMO "International Load Lines Convention 1966/2005", it can be larger than LH for craft with overhangs. This length also sets up at 24 m the lower limit of several IMO conventions. The main core of this document determines the local design pressures and stresses for monohulls and details the possible scantlings methods derived from these pressures and stresses, both for monohulls and multihulls (see NOTE 2). The assessment process requires, where relevant, the application of Annexes. This document is applicable to small craft, in intact condition, of the two following types: — recreational craft, including recreational charter vessels; — small commercial craft and workboats, see Clause 12 and Annex J. It is not applicable to racing craft designed only for professional racing. NOTE 2 Local pressures and stresses for multihulls are given in ISO 12215-7. This document is applicable to the structures supporting windows, portlights, hatches, deadlights, and doors. For the complete scantlings of the craft, this document is intended to be used with ISO 12215-8 for rudders, ISO 12215-9 for appendages and ISO 12215-10 for rig loads and rig attachments. This document covers small craft built from the following materials: — fibre-reinforced plastics, either in single skin or sandwich construction; — aluminium or steel alloys; — glued wood or plywood (single skin or sandwich), excluding traditional wood construction; — non-reinforced plastics for craft with a hull length less than 6 m (see Annex D). Throughout this document, unless otherwise specified, dimensions are in (m), areas in (m2), masses in (kg), forces in (N), moments in (N.m), pressures in kN/m2 (1 kN/m2 = 1 kPa), stresses and elastic modulus in N/mm2 (1 N/mm2 = 1 Mpa). Max(a;b;c) means that the required value is the maximum of a, b, and c; and min(d;e;f) means that the required value is the minimum of d, e, and f.
Področje projekta (slovensko): Ta dokument določa dimenzije, načrtovane lokalne tlake, mehanske lastnosti in načrtovane napetosti za ugotavljanje lastnosti enojnih ladijskih trupov malih plovil z dolžino trupa (LH) ali dolžino tovorne črte (glej OPOMBO 1) do 24 m. Upošteva vse dele plovila, ki veljajo za vodoodporna ali odporna na vremenske pojave, ko se ocenjujejo stabilnost, plovnost in vzgon v skladu s standardom ISO 12217. OPOMBA 1: Dolžina tovorne črte je definirana v »Mednarodni konvenciji o tovornih črtah 1966/2005« (IMO) in je lahko večja od LH za plovila s previsnim delom. Ta dolžina je pri 24 m tudi spodnja mejna vrednost več konvencij IMO. Osnovno jedro tega dokumenta določa načrtovane lokalne tlake in napetosti za enojne ladijske trupe in podrobno opredeli možne metode ugotavljanja lastnosti, ki so izpeljane iz teh tlakov in napetosti, tako za enojne ladijske trupe kot za plovila z več trupi (glej OPOMBO 2). Ocenjevalni postopek zahteva, da se po potrebi uporabijo dodatki. Ta dokument se uporablja pri malih plovilih v brezhibnem stanju naslednjih tipov: – plovila za rekreacijo, vključno z rekreacijskimi čarterskimi plovili; – mala komercialna plovila in delovna plovila, glej točko 12 in dodatek J. Ne uporablja se za dirkalna plovila, zasnovana izključno za profesionalno dirkanje. OPOMBA 2: Lokalni tlaki in napetosti za plovila z več trupi so podani v standardu ISO 12215-7. Ta dokument se uporablja za strukture, ki podpirajo okna, naoknice, pokrove in vrata. Za vse zahtevane lastnosti plovila naj se ta dokument uporablja s standardom ISO 12215-8 za krmila, ISO 12215-9 za dodatke in ISO 12215-10 za bremena in priključke. Ta dokument zajema mala plovila, ki so zgrajena iz naslednjih materialov: – vlakna ojačanih polimernih materialov, bodisi enoplaščni bodisi v sendvič konstrukciji; – zlitine iz aluminija ali jekla; – zlepljen les ali vezane plošče (enoplaščne ali sendvič), kar ne vključuje tradicionalnih lesenih konstrukcij; – neojačani polimerni materiali za plovila z dolžino trupa do 6 m (glej dodatek D). V tem dokumentu, razen če ni drugače določeno, so mere v (m), površine v (m2), mase v (kg), sile v (N), navori v (Nm), tlaki v kN/m2 (1 kN/m2 = 1 kPa), napetosti in elastični moduli v N/mm2 (1 N/mm2 = 1 MPa). Maks(a;b;c) pomeni, da je zahtevana vrednost največja od vrednosti a, b in c; min(d;e;f) pomeni, da je zahtevana vrednost najmanjša od vrednosti d, e in f.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN ISO 12215-5:2018 - Mala plovila - Konstrukcija trupa in zahtevane lastnosti - 5. del: Načrtovani tlaki za trupe, načrtovane napetosti in ugotavljanje lastnosti (ISO 12215-5:2008,vključno z dopolnilom A1:2014) 19-jun-2019
Revidiran SIST EN ISO 12215-5:2018 - Mala plovila - Konstrukcija trupa in zahtevane lastnosti - 5. del: Načrtovani tlaki za trupe, načrtovane napetosti in ugotavljanje lastnosti (ISO 12215-5:2008,vključno z dopolnilom A1:2014) 07-jun-2017
Revidiran SIST EN ISO 12215-5:2008 - Mala plovila - Konstrukcija trupa in zahtevane lastnosti - 5. del: Načrtovani tlaki za trupe, načrtovane napetosti in določanje lastnosti (ISO 12215-5:2008) 05-avg-2015


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi