SIST EN 16678:2016

Oznaka standarda: SIST EN 16678:2016
Koda projekta: 00058062
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Safety and control devices for gas burners and gas burning appliances - Automatic shut-off valves for operating pressure of above 500 kPa up to and including 6300 kPa
Naslov (slovenski): Varnostne in nadzorne naprave za plinske gorilnike in plinske aparate - Samodejni zaporni ventili za delovni tlak nad 500 kPa do vključno 6300 kPa
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 16678:2016 angleški jezik Active SIST-I: 78.10 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: PLN - Plinske naprave za dom
ICS: 23.060.40 27.060.20
Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2016
Refer. št. objave: Sporocila 2016-02
Področje projekta (angleško): This European Standard specifies the safety, construction and performance requirements for automatic shut-off and control valves for use with gas burners, gas appliances and similar use, hereafter referred to as ‘valves’. This European Standard is applicable to valves with declared maximum inlet pressures of more than 500 kPa (5 bar) and up to and including 6 300 kPa (63 bar) for use with one or more fuel gases in accordance with EN 437 in vaporous phases. This European Standard is applicable to  electrically operated valves and to valves actuated by fluids where the pilot valves for these fluids are actuated electrically, but not to any external electrical devices for switching the actuating energy,  valves where the flow rate is controlled by external electrical signals, either in discrete steps or proportional to the applied signal. This European Standard is not applicable to valves specifically designed for use in transmission and distribution networks. NOTE Provisions for final product inspection and testing by the manufacturer are not specified.
Področje projekta (slovensko): Ta evropski standard določa zahteve v zvezi z varnostjo, konstrukcijo in lastnostmi za samodejne zaporne in krmilne ventile, ki se uporabljajo s plinskimi gorilniki, aparati in podobnimi napravami (v nadaljevanju: ventili). Ta evropski standard se uporablja za ventile z deklariranim najvišjim vhodnim tlakom od 500 kPa (5 barov) do vključno 6300 kPa (63 barov) za uporabo z enim ali več gorivnimi plini v skladu s standardom EN 437 (v hlapnem stanju). Ta evropski standard se uporablja za: – električno upravljane ventile in ventile, prožene s tekočino, pri katerih se pilotni ventili prožijo električno, vendar za preklapljanje pogonske energije ne uporabljajo zunanjih električnih naprav; – ventile, pri katerih stopnjo pretoka upravljajo zunanji električni signali v nepovezanih korakih ali sorazmerno z uporabljenim signalom. Ta evropski standard ne velja za ventile, ki so posebej izdelani za uporabo v omrežjih za prenos signalov in razdelilnih omrežjih. OPOMBA Zahteve za končni pregled in preskus izdelka, ki ju izvede proizvajalec, niso določene.

Najbolje prodajani standardi