SIST EN ISO 13702:2015

Oznaka standarda: SIST EN ISO 13702:2015
Koda projekta: 00012290
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Petroleum and natural gas industries - Control and mitigation of fires and explosions on offshore production installations - Requirements and guidelines (ISO 13702:2015)
Naslov (slovenski): Industrija za predelavo nafte in zemeljskega plina - Nadzor in zajezitev požarov in eksplozij na plavajočih proizvodnih objektih - Zahteve in smernice (ISO 13702:2015)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN ISO 13702:2015 angleški jezik Active SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: I13 - Imaginarni 13
ICS: 13.220.01 75.180.10
Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2015
Refer. št. objave: Sporocila 2015-10
Referenčna oznaka: EN ISO 13702:2015
Področje projekta (angleško): This International Standard describes the objectives and functional requirements for the control and mitigation of fires and explosions on offshore installations used for the development of hydrocarbon resources. This International Standard is applicable to the following: — fixed offshore structures; — floating systems for production, storage, and offloading; — petroleum and natural gas industries. Mobile offshore units as defined in this International Standard and subsea installations are excluded, although many of the principles contained in this International Standard can be used as guidance. This International Standard is based on an approach where the selection of control and mitigation measures for fires and explosions is determined by an evaluation of hazards on the offshore installation. The methodologies employed in this assessment and the resultant recommendations will differ depending on the complexity of the production process and facilities, type of facility (i.e. open or enclosed), manning levels, and environmental conditions associated with the area of operation. NOTE Statutory requirements, rules, and regulations can, in addition, be applicable for the individual offshore installation concerned.
Področje projekta (slovensko): Ta mednarodni standard opisuje cilje in funkcionalne zahteve za nadzor in zajezitev požarov ter eksplozij na plavajočih proizvodnih objektih, ki se uporabljajo za razvoj virov ogljikovodikov. Ta mednarodni standard se uporablja za: – stacionarne plavajoče objekte; – plavajoče sisteme za proizvodnjo, shranjevanje in pretovarjanje; – industrijo za predelavo nafte in zemeljskega plina. Premične plavajoče enote, kot so določene v tem mednarodnem standardu, in podmorske naprave niso zajete, čeprav je mnoga načela iz tega mednarodnega standarda mogoče uporabiti kot smernice. Ta mednarodni standard temelji na pristopu, pri katerem je izbira ukrepov za nadzor in zajezitev požarov ter eksplozij določena z oceno tveganj na plavajočih objektih. Metodologije, uporabljene pri tej oceni, in izhajajoča priporočila se bodo razlikovala glede na zapletenost proizvodnih postopkov in objektov, vrste objektov (npr. odprti ali zaprti), število članov posadke in okoljske pogoje, ki so povezani s področjem delovanja. OPOMBA: Zakonske zahteve, pravila in predpisi lahko (dodatno) veljajo za posamezne zadevne plavajoče objekte.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN ISO 13702:2000 - Petroleum and natural gas industries - Control and migration of fires and explosions on offshore production installations - Requirements and guidelines (ISO 13702:1999) 01-okt-2015


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi