SIST EN 1366-5:2010

Oznaka standarda: SIST EN 1366-5:2010
Koda projekta: 00127176
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Fire resistance tests for service installations - Part 5: Service ducts and shafts
Naslov (slovenski): Preskusi požarne odpornosti servisnih inštalacij - 5. del: Servisni kanali in jaški
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 1366-5:2010 (de) nemški jezik Active SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
SIST EN 1366-5:2010 (en) angleški jezik Active SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: POZ - Požarna varnost
ICS: 13.220.50 91.060.40
Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2010
Refer. št. objave: Sporočila 2010-06
Referenčna oznaka: EN 1366-5:2010
Področje projekta (angleško): This European Standard specifies a method for determining the fire resistance of horizontal service ducts and vertical service shafts, which pass through walls or floors and enclose pipes and cables. The test examines the behaviour of ducts and shafts exposed to fire from outside and from inside the duct. This European Standard is intended to be read in conjunction with EN 1363-1. This European Standard does not examine the risk of fire spread as a result of thermal conduction along the piping installed in service ducts or shafts, or thermal conduction through the media these pipes carry. It does not cover the risk of damage produced by thermal elongation or shortening of tubes and cables as a result of fire, or damaged pipe suspensions. This European Standard does not give guidance on how to test one, two or three sided service ducts or shafts. This test is unsuitable for evaluating service ducts with internal barriers at walls and floors. Whilst the walls of service ducts or shafts tested to this method may provide specified levels of integrity or insulation, testing to this European Standard does not replace the testing of the functional endurance of small electrical cables which is covered in EN 50200. Fire resistance testing of ducts for air distribution systems is covered in EN 1366-1.
Področje projekta (slovensko): Ta evropski standard določa metodo za določevanje požarne odpornosti vodoravnih servisnih kanalov in navpičnih servisnih jaškov, ki potekajo skozi zidove in tla in ograjujejo cevi in kable. Preskus preučuje obnašanje kanalov in jaškov, ki so izpostavljeni ognju znotraj in zunaj kanala. Ta evropski standard je namenjen branju skupaj z EN 1363-1. Ta evropski standard ne preučuje tveganja širjenja požara, ki je posledica toplotne prevodnosti skozi cevi, nameščene v servisnih kanalih ali jaških oziroma toplotne prevodnosti skozi medij, ki ga nosijo te cevi. Ne zajema tveganja za škodo, povzročeno s toplotnim raztezkom ali krčenjem cevi in kablov, ki je posledica ognja ali poškodb nosilcev cevi. Ta evropski standard ne podaja vodil, kako preskušati eno-, dvo- ali tristranske servisne kanale ali jaške. Ta preskus ni primeren za ocenjevanje servisnih kanalov z notranjimi pregradami pri zidovih in tleh. Čeprav stene servisnih kanalov ali jaškov, ki se preskušajo z to metodo, lahko zagotavljajo določene stopnje celovitosti ali izolacije, preskušanje v skladu s tem evropskim standardom ne nadomešča preskušanja funkcionalne vzdržljivosti majhnih električnih kablov, ki je zajeto v EN 50200. Preskušanje požarne odpornosti kanalov za sisteme za razdelitev zraka je zajeto v EN 1366-1.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Revidiran oSIST prEN 1366-5:2019 - Preskusi požarne odpornosti servisnih inštalacij - 5. del: Servisni kanali in jaški 01-apr-2019
Nadomešča SIST EN 1366-5:2003 - Preskusi požarne odpornosti servisnih inštalacij – 5. del: Servisni kanali in jaški 01-jun-2010


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi