SIST EN ISO 20643:2008

Oznaka standarda: SIST EN ISO 20643:2008
Koda projekta: 00231080
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Mechanical vibration - Hand-held and hand-guided machinery - Principles for evaluation of vibration emission (ISO 20643:2005)
Naslov (slovenski): Mehanske vibracije - Prenosni ročni in ročno vodeni stroji - Načela vrednotenja oddajanja vibracij (ISO 20643:2005)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN ISO 20643:2008 angleški jezik Active SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: I13 - Imaginarni 13
ICS: 13.160 25.140.01
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Sep-2008
Refer. št. objave: Sporočila 2008-09
Referenčna oznaka: EN ISO 20643:2008
Področje projekta (angleško): This document provides the basis for the drafting of vibration test codes for hand-held and hand-guided powerdriven machinery. It specifies the determination of hand-transmitted vibration emission in terms of frequencyweighted root-mean-square (r.m.s.) acceleration during type testing. For machines where vibration test codes do not exist, it may also be used for determination of emission values and contains sufficient guidance for designing an appropriate test. NOTE Vibration test codes based on this document should define measuring procedures which provide controlled, repeatable and reproducible results which are, as far as possible, in agreement with the vibration values measured at the machine-hand contact surfaces under real working conditions and for which the uncertainties of measurement are quantified. This document is applicable to hand-held power tools (e.g. chipping hammers, sanders), hand-guided powered machines (e.g. lawn mowers, single-axle tractors, vibratory rollers) and other types of powered machines fitted with handles, guiding beams or similar means of control. It is applicable to machinery of all power sources (electrical, hydraulic, pneumatic, internal combustion engine, etc.). It does not apply to fixed machinery in which the vibration is transmitted to the hands of the user through the workpiece. This document is not applicable to vibration transmitted from steering wheels or control levers of mobile machinery where the operator's position is on the machine, see EN 1032. It is restricted to translational vibration measured in three orthogonal directions at the hand-machine interface. This document should be applied with caution to machines producing single and repetitive shocks with a frequency of occurrence lower than 5 Hz. For such machines, it is not known whether frequency-weighted root-mean-square acceleration values are related to the risks to health and additional measurements may be required. When developing vibration test codes for such machines the information in CEN ISO/TS 15694 should be considered. This document is not applicable to vibration test codes published before the date of publication of this document by CEN and, when used as test code, to hand-held and hand-guided machinery manufactured before that date. This document does not present limits or recommended vibration values. It does not give any guidance or recommendations for determination of human exposure to vibration at the workplace. For such information, reference is made to EN ISO 5349-1 and EN ISO 5349-2.
Področje projekta (slovensko): Ta dokument podaja osnovo za pripravo osnutkov preskusnih številk vibracij za prenosne ročne in ročno vodene stroje s pogonsko enoto. Določa ugotavljanje oddajanja vibracij, ki se prenašajo na roke, glede na efektivno vrednost (r.m.s.) frekvenčno uravnoteženega pospeška med preskušanjem. Pri strojih, ki nimajo preskusnih številk vibracij, se lahko uporabi tudi za ugotavljanje količine oddajanja, pri čemer vsebuje tudi zadostna navodila za načrtovanje primernega preskusa. OPOMBA Preskusne številke vibracij, ki temeljijo na tem dokumentu, naj bi opredelile merilne postopke, ki zagotavljajo nadzorovane in ponovljive rezultate, ki so v največji meri skladne s količino vibracij, ki se izmeri na površinah, kjer se stikata roka in stroj, ter so pridobljene pod resničnimi delovnimi pogoji, pri čemer so za njih opredeljene spremenljivosti merjenja. Ta dokument se uporablja za prenosna ročna orodja (npr. razbijalna kladiva, brusilniki), ročno vodene stroje (npr. kosilnice, enoosni traktorji, vibracijske valjarje) in druge vrste strojev s pogonsko enoto, ki imajo nameščene ročaje, vodilne žarke ali podobne načine upravljanja. Uporablja se za stroje, ki uporabljajo vse vire energije (električne, hidravlične, pnevmatične, motorje z notranjim izgorevanjem idr.). Ne uporablja se za pritrjene stroje, pri katerih se vibracije na roke uporabnika prenašajo prek obdelovanca. Ta dokument se ne uporablja za vibracije, ki se prenašajo prek volanov ali kontrolnih vzvodov mobilnih naprav na mestu za upravljavca stroja, (glej standard EN 1032). Omejen je na prevodne vibracije, ki se izmerijo v treh pravokotnih smereh na vmesniku ročnega stroja. Pri uporabi tega dokumenta je potrebna posebna pazljivost pri strojih, ki proizvajajo enotne in ponovljive sunke s pogostostjo ponavljanja, ki je nižja od 5 Hz. Pri takih strojih ni znano, ali so efektivne vrednosti frekvenčno uravnoteženega pospeška povezane z zdravstvenimi tveganji, zato so potrebne dodatne meritve. Pri razvijanju testnih številk vibracij za te stroje je treba upoštevati informacije v standardu CEN ISO/TS 15694. Ta dokument se ne uporablja za testne številke vibracij, ki so bile objavljene, preden je odbor CEN izdal ta dokument, ter za prenosne ročne in ročno vodene stroje, ki so bili izdelani pred tem datumom in kadar se uporabljajo kot preskusne številke. Ta dokument ne predpisuje omejitev ali priporočenih vrednosti vibracij. Ne podaja navodil ali priporočil za ugotavljanje človekove izpostavljenosti vibracijam na delovnem mestu. Za navedene informacije se
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Dopolnjen z SIST EN ISO 20643:2008/A1:2013 - Mehanske vibracije - Prenosni ročni in ročno vodeni stroji - Načela vrednotenja oddajanja vibracij - Dopolnilo 1: Položaji merilnika pospeškov (ISO 20643:2005/Amd 1:2012) 22-Dec-2008
Nadomešča SIST EN ISO 20643:2005 - Mehanične vibracije – Prenosni ročni in ročno vodeni stroji – Načela vrednotenja oddajanja vibracij (ISO 20643:2005) 01-Oct-2008


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi