SIST EN 15643-4:2012

Oznaka standarda: SIST EN 15643-4:2012
Koda projekta: 00350009
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Sustainability of Construction Works - Assessment of Buildings - Part 4: Framework for the assessment of economic performance
Naslov (slovenski): Trajnostnost gradbenih objektov - Ocenjevanje stavb - 4. del: Okvir za ocenjevanje ekonomskega učinka
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 15643-4:2012 angleški jezik Active SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: TGO - Trajnostnost gradbenih objektov
ICS: 13.020.20 91.040.01
Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2012
Refer. št. objave: Sporočila 2012-03
Referenčna oznaka: EN 15643-4:2012
Področje projekta (angleško): This European Standard provides the general principles and requirements, expressed through a suite of standards, for the assessment of buildings in terms of economic performance taking into account technical characteristics and functionality of a building. The economic assessment will quantify the contribution in economic terms of the assessed construction works to sustainable construction and sustainable development. The framework applies to all types of buildings and it is relevant for the assessment of the economic performance of new buildings over their life cycle and of existing buildings over their remaining service life and end of life stage. The economic performance assessment of a building addresses the life cycle costs and other economic aspects, all expressed through quantitative indicators. It excludes the economic risk assessment of a building and return on investment calculations It includes economic aspects of a building relating to the built environment within the area of the building site, it does not include economic aspects beyond the area of the building site, e.g. such as economic impacts of construction of local infrastructure or economic impacts resulting from transportation of the users of the building or economic impacts of a construction project on local community. NOTE 1 Assessment of economic performance is one aspect of sustainability assessment of buildings under the general framework of prEN 15643-1. The standards developed under this framework do not set the rules for how the different assessment methodologies may provide valuation methods nor do they prescribe levels, classes or benchmarks for measuring performance. NOTE 2 Valuation methods, levels, classes or benchmarks may be prescribed in the requirements for economic performance in the client’s brief, building regulations, national standards, national codes of practice etc. The rules for assessment of economic aspects of organizations are not included within this framework
Področje projekta (slovensko): Ta evropski standard je del skupine evropskih standardov za ocenjevanje stavb ter podaja posebna načela in zahteve za ocenjevanje ekonomskega učinka stavb z upoštevanjem tehničnih lastnosti in funkcionalnosti stavbe. Ocenjevanje ekonomskega učinka je eden od vidikov ocenjevanja trajnostnosti stavb v splošnem okviru standarda EN 15643-1. Okvir se uporablja za vse vrste stavb in je ustrezen za ocenjevanje ekonomskega učinka novih stavb v vseh fazah življenjskega cikla ter obstoječih stavb v preostali življenjski dobi. Ocenjevanje ekonomskega učinka stavb obravnava stroške življenjskega cikla in druge ekonomske vidike, izražene s količinskimi kazalniki. Ne vključuje ocene ekonomskega tveganja stavbe in donosnosti naložbe. Zajema ekonomske vidike stavbe v zvezi z grajenim okoljem na območju gradbišča ter ne zajema ekonomskih vidikov zunaj območja gradbišča, npr. ekonomskih vplivov gradnje lokalne infrastrukture ali ekonomskih vplivov zaradi prevoza uporabnikov stavbe ali ekonomskih vplivov gradbenega projekta na lokalno skupnost. Standardi iz tega okvira ne določajo pravil v zvezi s tem, kako lahko različne metodologije ocenjevanja zagotovijo metode vrednotenja, niti ne predpisujejo stopenj, razredov ali meril za merjenje učinka.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Revidiran oSIST prEN 15643:2019 - Trajnostnost gradbenih objektov - Okvir za ocenjevanje trajnostnosti stavb in gradbenih inženirskih objektov 01-dec-2019


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi