SIST EN ISO 12944-2:2018

Oznaka standarda: SIST EN ISO 12944-2:2018
Koda projekta: 00139496
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Paints and varnishes - Corrosion protection of steel structures by protective paint systems - Part 2: Classification of environments (ISO 12944-2:2017)
Naslov (slovenski): Barve in laki - Protikorozijska zaščita jeklenih konstrukcij z zaščitnimi premaznimi sistemi - 2. del: Klasifikacija okoljskih pogojev (ISO 12944-2:2017)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN ISO 12944-2:2018 angleški jezik Active SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: IBLP - Barve, laki in premazi
ICS: 25.220.20 87.040 91.080.13
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Feb-2018
Refer. št. objave: Sporocila 2018-02
Referenčna oznaka: EN ISO 12944-2:2017
Področje projekta (angleško): ISO 12944-2:2017 deals with the classification of the principal environments to which steel structures are exposed, and the corrosivity of these environments. ISO 12944-2:2017 - defines atmospheric-corrosivity categories, based on mass loss (or thickness loss) by standard specimens, and describes typical natural atmospheric environments to which steel structures are exposed, giving advice on the estimation of the corrosivity, - describes different categories of environment for structures immersed in water or buried in soil, and - gives information on some special corrosion stresses that can cause a significant increase in corrosion rate or place higher demands on the performance of the protective paint system. The corrosion stresses associated with a particular environment or corrosivity category represent one essential parameter governing the selection of protective paint systems.
Področje projekta (slovensko): ISO 12944-2:2017 obravnava klasifikacijo glavnih okoljskih pogojev, ki so jim izpostavljene jeklene konstrukcije, in korozivnost teh pogojev. ISO 12944-2:2017 - opredeljuje kategorije atmosferske korozivnosti na podlagi izgube mase (ali debeline) s standardnimi vzorci in opisuje običajne naravne atmosferske okoljske pogoje, ki so jim izpostavljene jeklene konstrukcije, ter podaja nasvete glede vrednotenja korozivnosti; - opisuje različne kategorije okoljskih pogojev za konstrukcije, potopljene v vodo ali zakopane v zemljo; in - podaja informacije o nekaterih posebnih korozijskih obremenitvah, ki lahko povzročijo znatno povečanje stopnje korozije ali postavijo višje zahteve glede učinkovitosti zaščitnega premaznega sistema. Korozijske obremenitve, povezane z določenimi okoljskimi pogoji ali kategorijo korozivnosti, predstavljajo enega od osnovnih parametrov, ki vplivajo na izbiro zaščitnih premaznih sistemov.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN ISO 12944-2:1998 - Barve in laki - Korozijska zaščita jeklenih konstrukcij z zaščitnimi premaznimi sistemi - 2. del: Klasifikacija okolij (ISO 12944-2:1998) 08-Jun-2022
Nadomešča SIST EN ISO 12944-2:1998 - Barve in laki - Korozijska zaščita jeklenih konstrukcij z zaščitnimi premaznimi sistemi - 2. del: Klasifikacija okolij (ISO 12944-2:1998) 01-Feb-2018


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi