SIST-TS CEN/TS 15901-7:2010

Oznaka standarda: SIST-TS CEN/TS 15901-7:2010
Koda projekta: 00227275
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Road and airfield surface characteristics - Part 7: Procedure for determining the skid resistance of a pavement surface using a device with longitudinal fixed slip ratio (LFCG): the GripTester®
Naslov (slovenski): Značilnosti cestnih in vzletnih površin - 7. del: Postopek določanja torne sposobnosti vozne površine z opremo za vzdolžne meritve s kontroliranim zdrsnim zaostankom kolesa (LFCG): Grip Tester®
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST-TS CEN/TS 15901-7:2010 angleški jezik Active SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: CES - Ceste
ICS: 17.040.20 93.080.10 93.120
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Feb-2010
Refer. št. objave: Sporočila 2010-02
Referenčna oznaka: CEN/TS 15901-7:2009
Področje projekta (angleško): This Technical Specification describes a method for determining the skid resistance of a surface by measurement of the longitudinal friction coefficient LFCG. The method provides a measure of the wet skid resistance properties of a bound surface by measurement of the longitudinal friction coefficient using a continuous reading small braked wheel fixed-slip device. The test tyre is dragged over a pre-wetted pavement under controlled speed conditions while the test tyre is parallel to the direction of motion and perpendicular to the pavement. Test speeds can vary from 5 km/h to 130 km/h depending on the application. The measured values can be affected by the test speed. The method has been developed for use on paved areas such as roads and airport runways and can also be used indoors. This Technical Specification covers the operation of the Griptester: The GripTester(registered trademark) is a device developed by Findlay Irvine Ltd in the United Kingdom that uses the braked-wheel fixed-slip principle with a small test wheel to make measurements of skid resistance continuously on airfields, roads and other surfaces. The fixed slip ratio is 15 %. A machine conforming to the general characteristics of the GripTester and the specific provisions of this Technical Specification may also be used for the tests. The skid resistance of a pavement is determined by friction measurements and measurements of pavement texture. Where measurement of pavement texture is required the standard for this measurement and the device is described in EN ISO 13473 1.
Področje projekta (slovensko): Ta tehnična specifikacija opisuje metodo določanja torne sposobnosti površine z meritvijo količnika trenja LFCG. Metoda določa merilo lastnosti tornih sposobnosti mokre omejene površine z merjenjem količnika trenja z opremo za neprekinjeno pregledovanjem kontrolirane zdrsnosti majhnega zavornega kolesa. S preskusno pnevmatiko se zavira na predhodno namočeni površini pod nadzorovanimi pogoji upora in hitrosti, medtem ko je preskusna pnevmatika vzporedna s smerjo gibanja in navpična na površino. Preskusna hitrost se lahko razlikuje od 5 km/h do 130 km/h, odvisno od uporabe. Na izmerjene vrednosti lahko vpliva preskusna hitrost. Ta metoda je bila razvita za uporabo na voznih površinah, kot so ceste in letališke vzletne steze, lahko pa se uporablja tudi v zaprtih prostorih. Ta tehnična specifikacija zajema delovanje opreme Griptester: GripTester (registrirana znamka) je oprema, ki jo je razvilo podjetje Findlay Irvine Ltd. iz Združenega kraljestva, katero uporablja načelo kontroliranega zdrsnega zaostanka zavornega kolesa z majhnim preskusnim kolesom, da se meritve torne sposobnosti na vzletiščih, cestah in drugih površinah izvajajo neprekinjeno. Kontroliran zdrsni zaostanek kolesa je 15 %. Stroj, ki ustreza splošnim značilnostim naprave GripTester in posebnim določbam te tehnične specifikacije, se lahko uporablja tudi za preskuse. Torno sposobnost površine določajo meritve trenja in meritve teksture površine. Kjer se zahteva merjenje teksture površine, je standard tega merjenja in opreme opisan v EN ISO 134731.

Najbolje prodajani standardi